Młodzi, ambitni, zaangażowani

Świętokrzyska młodzież chce stworzenia projektu, który będzie realizowany poprzez edukację nieformalną, a także widzi potrzebę realizacji programów ujętych w dokumencie „Świętokrzyskie dla młodych”. W Ostrowcu obradowali radni Wojewódzkiego Młodzieżowego Sejmiku WojewódzkiegoDSC00702DSC00695DSC00693DSC00706DSC00690DSC00719DSC00727DSC00724DSC00728DSC00735DSC00703DSC00708DSC00723DSC00718mlodzi obradowaliDSC00709DSC00696DSC00725DSC00739

– Każdą z sesji Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego staramy się organizować w innym mieście. Takie sesje odbyły się już w: Suchedniowie, Sandomierzu i Kielcach. Obecnie sesja odbywa się w Ostrowcu. W porządku obrad znajduje się nasze zdanie na odnośnie strategi rozwoju województwa świętokrzyskiego na lata 2030 plus oraz uchwała odnośnie potwierdzania kongresu samorządów uczniowskich. Odnośnie strategii województwa zajmujemy się tylko młodzieżą. Tym co młodzi ludzie muszą robić, żeby bardziej zaangażować się w życie społeczne.- powiedziała Julia Pająk przewodnicząca Wojewódzkiego Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego

Ślubowanie złożyło trzech nowych radnych.

Oczekujemy większego zaangażowania świętokrzyskich uczelni wyższych w promocji pośród uczniów szkół średnich– mówi Julia Dziuba, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku. Jednym z problemów, jakie dostrzegliśmy w regionie świętokrzyskim to emigracja ludzi młodych szczególnie w okresie, kiedy wchodzą w dorosłe życie.

Radni Młodzieżowego Sejmiku proponują, aby świętokrzyskie uczelnie przy współpracy władz województwa poszerzyły swą ofertę.

Uczestniczący w obradach prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński pogratulował młodym radnym zaangażowania podkreślając, że najważniejsza jest nauka.

– To czego się nauczycie i jakie umiejętności będziecie posiadać zdecyduje o Waszym przyszłym życiu – mówi prezydent Jarosław Górczyński. – To cieszy, że młodzi ludzie są zaangażowani w życie społeczne swojego miasta i województwa.

Powiat ostrowiecki ma aż sześciu radnych w strukturach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas ostrowieckiej sesji podjęli m.in. uchwalę dotyczącą Kongresu Samorządów Uczniowskich, który odbędzie się tym tygodniu w Kielcach, a także ślubowanie złożyli nowi radni.

Polecamy również