Oferta Edukacyjna LO. im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

DSC06565

Oferta Edukacyjna LO. im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Klasa 1A

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Język polski, Historia,

Wiedza o Społeczeństwie,

język obcy.

Przedmioty Punktowane:

– język polski

 -matematyka

 -historia

-WOS/j. obcy

1 przedmiot wybrany – ten, z którego uczeń miał lepszą ocenę

Klasa 1B

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

j. angielski

  II j. obcy*/WOS/j. polski

  geografia /biologia

Przedmioty Punktowane:

-język polski

– matematyka

-język obcy

-biologia/ geografia

1 przedmiot wybrany – ten, z którego uczeń miał lepszą ocenę

Klasa 1C

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka

  fizyka / chemia

Przedmioty Punktowane:

-język polski

-matematyka

-chemia/fizyka/j. obcy

2 przedmioty wybrane z trzech – te, z których uczeń miał lepszą ocenę

Klasa 1D

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

biologia

  chemia

Przedmioty Punktowane:

-język polski

-matematyka

-biologia/chemia/j. obcy

2 przedmioty wybrane z trzech – te, z których uczeń miał lepszą ocenę

Polecamy również