MZK Od Nowa- Pasażer ma być zadowolony

nowa baza

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego radni jednogłośnie podjęli bardzo ważną uchwałę dotyczącą przyszłości komunikacji miejskiej. W naszym mieście został utworzony Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. , który oficjalnie rozpocznie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu pasażerskiego na terenie miasta nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2019 r. w ramach umowy, która zostanie podpisana z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.
Podczas dzisiejszych obrad prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Jarosław Kateusz przedstawił sytuację firmy na przełomie ostatnich kilkunastu lat.

– W latach 2002-2013 spółka praktycznie cały czas przynosiła straty – mówi Jarosław Kateusz. – W ciągu jedenastu lat firma tylko trzykrotnie zanotowała wynik dodatni. Dzięki konsekwentnej polityce prowadzonej przez Gminę Ostrowiec w ciągu ostaniach kilku lat kondycja finansowa przedsiębiorstwa znacznie się poprawia. W 2018 roku osiągnęliśmy ponad 60 tysięcy zł. zysku netto. Działania w latach 2014 – 2018 objęły redukcję zatrudnienia. Od 2016 roku ilość zatrudnionych kierowców się nie zmieniła. Obecnie efektywność pracy jest znacznie większa. Mam nadzieję, że projekt „MZK Od Nowa” będzie jednym z ważniejszych projektów obecnej kadencji.

Projekt obejmuje między innymi budowę nowej bazy przy ulicy Samsonowicza i ma na celu poprawę warunków pracy i usług. Spowoduje to także, że baza autobusowa nie będzie uciążliwa dla mieszkańców osiedli.

Przypomnijmy, że w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”, w którym dofinansowanie unijne ma wynieść ponad 17 mln zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych, przewiduje się: zakup nowych autobusów, zakup 40 wiat przystankowych, budowę nowej bazy ze stacją obsługi i warsztatami oraz wyposażeniem, budynkiem administracyjno – dworcowym i myjnią, budowę dróg lokalnych dojazdowych do bazy, modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę ścieżek rowerowych, utworzenie park&ride oraz bike& ride, wdrożenie zintegrowanego biletu miejskiego, kampanię promującą ekologiczny transport publiczny, promocję. Przedsięwzięcie ma na celu ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych, poprawę funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej, zwiększenie dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, poprawę wykorzystania miejskiego transportu publicznego i podniesienie jego atrakcyjności.

– Chciałbym podkreśli, że najważniejszym dla nas musi być zadowolony pasażer, korzystający z komunikacji miejskiej – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Musimy stworzyć takie warunki, żeby mieszkańcy naszego miasta oraz przyjeżdżający do nas goście chętnie korzystali z czystych, ekologicznych, wygodnych autobusów i to dla mnie jako prezydenta jest kluczowe. Chciałbym podkreślić, że o tym co powstanie na terenie obecnej bazy MPK przy alei Jana Pawła II jest jeszcze za wcześnie, żeby dyskutować. Ostatni autobus z tej bazy wyjedzie za dwa lata. Nowa spółka powstaje po to, żebyśmy mieli usystematyzowany system komunikacji miejskiej. Nie może być tak jak było przed laty, kiedy to twierdzono, że straty MPK pokryją lata przyszłe. Nie można w nieskończoność żyć na kredyt. Ostatnie cztery lata pokazują, że MPK zasłużyło na zaufanie. Składam za to serdeczne podziękowania zarządowi spółki oraz pracownikom, którzy wykazali spokój i zrozumienie. „MZK Od Nowa” to szansa komunikacyjna dla naszego miasta. Będzie to sztandarowy projekt Ostrowca. Już posiadamy nowoczesne przystanki na miarę XXI wieku. W cenie 35 tysięcy złotych, a nie 400 tysięcy zł. jak to miało miejsce np. w Kielcach. Niezwykle ważna przy organizacji komunikacji jest dobra współpraca z powiatem, a ta współpraca obecnie układa się bardzo dobrze.

Nowa spółka będzie miała możliwość odkupienia obecnie eksploatowanych autobusów, wyposażenia itp. od dotychczasowego operatora, czyli MPK Sp. z o.o. Załogę MZK Sp. z o.o. stanowić będą pracownicy dotychczasowego operatora. Taki scenariusz jest związany z przystąpieniem przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do projektu i podpisaniem w dniu 3 sierpnia 2018 roku Pre-Umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla projektu pn. „Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”, złożonego do Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” do działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.DSC08885DSC08874DSC08873DSC08868DSC08888DSC08877DSC08879DSC08884DSC08871DSC08872DSC08867DSC08881DSC08892DSC08889DSC08876DSC08887DSC08870DSC08878

 

Polecamy również