Pamiętajmy o przeszłości i budujmy przyszłość!

14 lutego obchodziliśmy 81 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, która była największą z organizacji oporu w okupowanej Europie. To dla naszej Ojczyzny szczególnie ważna rocznica, ponieważ AK jest jednym z najważniejszych symboli naszego narodowego ducha, odwagi i niezłomności w obliczu największych trudności.

Polacy, mimo ciężkiej okupacji i milionów zamordowanych rodaków, nie poddali się i walczyli o wolność swojego kraju. Armia Krajowa, skupiająca około 400 tys. żołnierzy, była jednym z największych bastionów naszej walki o niepodległość.

Dziś, kiedy Polska jest wolna i niepodległa, warto przypomnieć sobie, że ta wolność nie przyszła łatwo i że była ona zdobyta dzięki ofiarom i poświęceniu wielu ludzi, którzy walczyli m.in. AK. Warto pamiętać o tym, że Polacy mają w swojej historii wiele przykładów bohaterstwa, dzięki którym przetrwali trudne chwile i odzyskali niepodległość.

Musimy przypominać sobie o tym, co się działo w czasach wojny, ale też myśleć o tym, jak możemy kontynuować dzieło naszych przodków i jakie wartości powinniśmy przekazywać kolejnym pokoleniom.

Dlatego właśnie dzisiaj, 81 lat po powstaniu Armii Krajowej, musimy zjednoczyć się wokół wartości, jakie kierowały jej członkami – odwaga, niezłomność i patriotyzm. Musimy stawać na straży prawdy o naszej historii, kultywować nasze tradycje i budować naszą przyszłość z myślą o tym, że każdy z nas może wnosić do niej swój wkład.

Powstanie Armii Krajowej to dla naszej Ojczyzny wyjątkowo ważne wydarzenie. Musimy o nim pamiętać, cenić bohaterstwo i poświęcenie, jakie włożyli w walkę o wolność nasi przodkowie, a jednocześnie myśleć o przyszłości i działać, by kultywować wartości, jakimi kierowali się żołnierze Armii Krajowej.

Przypomnijmy, że wolność nie przyszła nam łatwo i wciąż musimy ciężko pracować, by ją utrzymać. Musimy pracować nad tym, by nasza Ojczyzna była krajem, w którym warto żyć i pracować, a jednocześnie krajem, w którym każdy z nas może czuć się bezpiecznie i wolny.

Dlatego w obliczu kolejnej rocznicy powstania AK, zachęcam wszystkich do tego, byśmy zjednoczyli się wokół idei wolności, patriotyzmu i dobra wspólnego. Tylko wtedy będziemy w stanie przekazywać nasze wartości kolejnym pokoleniom i budować lepszą przyszłość dla naszej Ojczyzny.

Ważne jest, byśmy nie zapomnieli o tym, co się działo w czasach wojny i byśmy pamiętali o ofiarach i poświęceniu, jakie włożyli w walkę o wolność nasi przodkowie. Dzisiaj, kiedy mamy wolną Polskę, warto podkreślić, że wolność to nie tylko brak niewoli, ale przede wszystkim możliwość samorealizacji, wolność słowa i wolność myśli.

Zwracam się do wszystkich, byśmy pamiętali o tych wartościach i zjednoczyli się wokół idei wolności i patriotyzmu. Dzięki temu, będziemy w stanie przekazywać naszą historię kolejnym pokoleniom i współdziałać dla dobra kraju. Stańmy się godnymi spadkobiercami bohaterów Armii Krajowej!

Cześć i chwała Bohaterom!

Karol Wójcik

Radny Rady Miasta

Polecamy również