Pilne remonty szkół

szkoly powiat

Dzięki środkom w kwocie 250 000 zł jakie zabezpieczył Zarząd Powiatu wykonywane są najpilniejsze remonty w szkołach powiatowych.  -Chcemy zapewnić jak najlepsze warunki nauki uczniom i pracy nauczycielom oraz pedagogom. Zastaliśmy wiele zaniedbań, które będziemy sukcesywnie usuwać. Na najpilniejsze potrzeby wyasygnowaliśmy 250 000 zł. Obserwując tempo prowadzonych prac, wszystkie działania zostaną wykonane do końca sierpnia

Czytaj dalej

Wyburzone schody w Pałacu Wielopolskich

dav

Firma Darko, która jest wykonawcą prac remontowych w Pałacu Wielopolskich oraz Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki przystąpiła do pierwszych prac porządkowych i rozbiórkowych. W pałacu w Częstocicach dokonano m.in. skucia podłóg, wyburzenia schodów prowadzących do sal w piwnicach czy prac porządkowych wokół obiektu. – Cieszę się, że udało nam się uratować projekt remontów dla Muzeum

Czytaj dalej

Kandydaci na dyrektora muzeum

muzeum

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele organu założycielskiego Muzeum, przedstawiciele Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego, Rady Muzeum, przedstawiciele pracowników tejże jednostki organizacyjnej powiatu oraz przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu

Czytaj dalej

Gimnazja (oficjalnie) zlikwidowane

sesja 23 lipca

Dzisiaj odbyła się sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, ustalenia planu sieci publicznych szkół, prowadzonych przez gminę Ostrowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Ostrowca. Radni podęli też uchwały o likwidacji

Czytaj dalej

Znamy nowych dyrektorów szkół

SONY DSC

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych do wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół. W skład komisji weszli przedstawicieli organu prowadzącego- Starostwa Powiatowego, organu nadzorującego – Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych. Do procedury konkursowej w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. J. Chreptowicza zgłosił się jeden kandydat

Czytaj dalej

Czas na rozkwit Krzemionek i Pałacu

umowa krzemiknki

W obecności Wicestarosty Powiatu Ostrowieckiego Andrzeja Jabłońskiego doszło do podpisania umowy między Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św., które reprezentowała p.o. dyrektora Beata Kobiałka, a wykonawcą firmą Darko, reprezentowaną przez właściciela  Dariusza Żaka. Dotyczy ona zwiększenia dostępności muzeum dla zwiedzających, poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Jest to istotna

Czytaj dalej

POTRÓJNY SUKCES SZKÓŁ KONARSKIEGO

konarski budynek

Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego okazały się najlepsze we wszystkich egzaminach zewnętrznych. Zarówno w egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym jak i egzaminie maturalnym osiągnęły najlepszy wynik w mieście i powiecie oraz uplasowały się w ścisłej wojewódzkiej czołówce. W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum do takich sukcesów zdążyliśmy się już przyzwyczaić, bo

Czytaj dalej

Uczniowie „Chreptusa” z indeksami wyższych uczelni

ch1

Izabela Wiśniewska i Maciej Zieja z „Chreptowicza” już z indeksami wyższych uczelni ! Uczniowie pokonali w olimpiadach tysiące innych uczestników z całej Polski. Izabela Wiśniewska i Maciej Zieja , oboje tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza, dzięki odniesionym sukcesom w olimpiadach przedmiotowych już mogą cieszyć się statusem studenta wybranej przez siebie uczelni

Czytaj dalej