Profilaktyka 40 PLUS – bezpłatne badania tylko do czerwca!

Portrait of doctor with folder in medical office

Szanowni Państwo,
do tej pory z programu profilaktyka 40 PLUS w regionie świętokrzyskim skorzystało ponad 128 tysięcy osób. Bezpłatne badania można wykonać do końce czerwca tego roku.

Program skierowany jest do osób, które:

 • w roku realizacji programu pilotażowego ukończą lub ukończyły 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia),
 • nie korzystały wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS lub skorzystały z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu.

By skorzystać z programu trzeba wypełnić ankietę by otrzymać skierowanie na badanie.

Ankietę  wypełnić można:

Po otrzymaniu skierowania wystarczy udać się do placówki, która realizuje program.

Na terenie województwa świętokrzyskiego badania w zakresie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” można wykonać w 112 miejscach udzielania świadczeń. Listę przychodni można znaleźć na naszej stronie internetowej.

To, jaki zakres badań będzie dostępny dla danego pacjenta, zależy od odpowiedzi udzielonych w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

Pakiet ten zawiera badania biochemiczne, w tym:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • próby wątrobowe ASPAT, ALAT, GGTP,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

W skład tego pakietu wchodzą badania z pakietu dla kobiet poszerzone o PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

Ten pakiet zawiera:

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Polecamy również