Muzyczne podziękowanie dla młodych wolontariuszy

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto przypadające 5 grudnia. Zostało ono ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Nardów Zjednoczonych.  Cel jaki przyświecał jego zapoczątkowaniu to uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności.

Takie też intencje przyświecały organizatorom koncertu, Powiatowi Ostrowieckiemu i Centrum Rozwoju Lokalnego, który był dedykowany właśnie wolontariuszom. Był to też czas szczególnych podziękowań skierowanych do dyrektorów szkół oraz opiekunów szkolnych kół wolontariatu. Specjalnie przygotowane na tę okoliczność dyplomy i kalendarze wręczała dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego, Agnieszka Rogalińska oraz w imieniu starosty Marzeny Dębniak, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Mariusz Łata.

Uczestnicy wysłuchali koncertu Marcina Walasa, muzykologa i muzykoterapeuty.2 4

Polecamy również