Wyrazili sprzeciw wobec łamania praw człowieka

Maraton Pisania Listów to globalna akcja, która ma na celu poprawę sytuacji osób, których prawa człowieka są łamane. Co roku, w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, miliony ludzi na całym świecie jednoczą się, by wspólnie walczyć o prawa konkretnych jednostek.

W akcję włączyli się również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Władysława Broniewskiego. Wsparli ich sekretarz powiatu, Łukasz Witkowski oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Mariusz Łata. Obaj również wyrazili swoje sprzeciwy wobec prześladowania innych ludzi, pisząc listy poparcia.

Maraton Pisania Listów jest ważnym środkiem, który może pomóc w poprawie sytuacji osób cierpiących z powodu łamania praw człowieka. Włączenie się młodych ludzi, takich jak uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 pokazuje, że jest jeszcze nadzieja na lepszą przyszłość w której prawa każdego człowieka będą szanowane i chronione.

Tekst i Foto Powiat Ostrowiec.

Polecamy również