SLD wystawi kandydatów w wyborach samorządowych

DSC01653

Sojusz Lewicy Demokratycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wystawi kandydatów w wyborach do sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu i rady miasta zapowiedział dzisiaj przewodniczący SLD Józef Grabowski. SLD nie wystawi kandydata na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, ponieważ w tych wyborach „Sojusz” popiera obecnego prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego.

– To w samorządach realizowane są najważniejsze decyzje dotyczące naszych małych ojczyzn – mówi Józef Grabowski.– My opowiadamy się za wzmocnieniem samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach. To samorządy decydują o rozwoju danego regionu w wymiarze ludzkim i infrastrukturalnym. Naszym celem jest powrót na scenę polityczną w regionie. Do wyborów idziemy z programem bliskim ludziom. Chcemy też zadbać o miejsca pamięci narodowej i nie dopuścić do tego, żeby takie miejsca były dewastowane. Chcielibyśmy także dokonać inwentaryzacji obiektów poprzemysłowych i później wykorzystać je na mieszkania. Jeżeli chodzi o osiedla mieszkaniowe to tam powinno znaleźć się więcej ławek, na których mogliby odpoczywać ludzie starsi. Zadania, które nie mieszczą się w danym roku w Budżecie Obywatelskim powinny być przenoszone do realizacji w budżecie miasta na przyszły rok. Niezwykle ważnym tematem jest ochrona zdrowia. Tą kwestią powinni zająć się przedstawicie wszystkich szczebli samorządu. Kolejny problem to parkingi i drogi osiedlowe. W tym przypadku chcemy zwrócić uwagę na przestrzenne zagospodarowanie terenu.

Wieloletni samorządowiec Henryk Rożnowski podkreślił, że zarówno miasto jak i powiat powinno prowadzić aktywną politykę mieszkaniową.DSC01657DSC01659

– Mieszkania socjalne i komunalne powinny zostać przeznaczone dla ludzi mniej zamożnych- mówi Henryk Rożnowski.- Dla osób starszych proponujemy utworzenie większej ilość miejsc w dziennych domach pomocy.

Józef Grabowski i Henryk Rożnowski zaapelowali o liczny udział w zbliżających się wyborach samorządowych.

Polecamy również