Mała obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego gotowa. Wiemy kiedy będzie otwarta

Foto: GDDKiA Kielce

Zakończyły się zasadnicze roboty na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 na odcinku między węzłem Brezelia, a nowym rondem na ulicy Opatowskiej. Zgodnie z harmonogramem wykonawca inwestycji złożył do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowej drogi. Więcej poniżej!

Nawierzchnia, mosty i wiadukty

Wykonawca ułożył m.in. wszystkie warstwy nawierzchni, wykonał oznakowanie poziome i pionowe, wybudował drogi dojazdowe i obiekty inżynierskie, takie jak mosty, wiadukty, przepusty ekologiczne. W ciągu DK9 wybudowane zostały dwa mosty i wiadukt nad drogą powiatową, kolejne trzy obiekty powstały w ciągu dróg dojazdowych. Przebudowana została łącznica węzła Brezelia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755. Dla tego fragmentu decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana została już w ub. roku, ponieważ został on udostępniony kierowcom przed umownym terminem zakończenie inwestycji. Otwarcie węzła Brezelia znacznie ułatwiło komunikację w obrębie miasta i dojazd do budowy. Także od ub. roku kierowcy korzystają w oparciu o tymczasową organizację ruchu z ronda na ul. Opatowskiej. Nowe rondo stanowić będzie bezkolizyjne włączenie wybudowanej obwodnicy do istniejącego odcinka DK9, ułatwi także wyjazd z ul. Wąwozy. W sąsiedztwie ronda wybudowana została zatoka przystosowana do prowadzenia kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego. W ramach inwestycji wykonane zostały m.in. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska np. ekrany akustyczne, instalacje oświetleniowe, odwodnieniowe i kanalizacyjne.

Prace porządkowe

Wykonawca kontynuuje prace porządkowo-wykończeniowe i wiosenne prace przy porządkowaniu terenów zielonych w pasie drogowym.

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonawca przystąpi do wdrażania docelowej organizacji ruchu. Po zakończeniu tego procesu nowy odcinek o dł. ok. 2,7 km zostanie udostępniony kierowcom, co planowane jest w przyszłym miesiącu.

Polecamy również