Groźna sieć

St.asp. Anna Wasilewska i mł.asp. Maja Słowik spotkały się z uczniami z Zespołu Szkól Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Głównymi tematami spotkań była odpowiedzialność prawna nieletnich oraz cyberprzemoc. Policjantki przybliżyły uczniom również zawód policjanta.
Policjantki z Wydziału Prewencji z ostrowieckiej komendy policji st. asp. Anna Wasilewska i mł.asp. Maja Słowik na zaproszenie dyrekcji spotkały się z uczniami z klas I i II z Zespołu Szkól Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W trakcie spotkań wygłosiły prelekcje na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnianie czynów karalnych oraz omówiły aspekty demoralizacji nieletnich. Poruszony został także problem cyberprzemocy. Największym zainteresowaniem młodzieży był temat dotyczący specyfiki pracy w Policji. Spotkanie uświetniły prezentacje multimedialne dotyczące omawianych tematów. Na zakończenie zainteresowani uczniowie mieli okazję zadać policjantkom pytania- poinformowała Ewa Libuda, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu.

Polecamy również