Podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej w Kowalkowicach

W piątek 8 marca 2024 r. w Starostwie została podpisana umowa na rozbudowę drogi powiatowej w miejscowości Kowalkowice, gmina Waśniów, której wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,Fart” z Kielc.

Umowę na wykonanie tej inwestycji podpisali: starosta Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, skarbnik powiatu, Julita Szewczyk po stronie Powiatu, natomiast firmę ,,Fart” reprezentował, wiceprezes zarządu, Wiesław Ruchomski.

Przy podpisaniu obecni byli także, Krzysztof Gajewski, wójt Waśniowa oraz naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, Tomasz Mroczek, który z ramienia Powiatu nadzoruje inwestycję.

Zakres zadania obejmuje wykonanie 988 m odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6,0 m wraz z obustronnie utwardzonymi poboczami o szerokości 1,0 m.

Ponadto wybudowane zostanie odwodnienie w postaci rowów przydrożnych; wybudowane i przebudowane zostaną przepusty pod koroną drogi; przebudowane i zabezpieczone zostanie istniejące uzbrojenie w przypadku kolizji; wybudowane zostaną zjazdy do posesji oraz przepusty pod zjazdami; wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wartość robót budowlanych wynosi 3 668 475,00 zł z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 2 327 230,28 zł. Wkład własny do zadania to kwota 1 341 244,72 zł w tym, kwota jaką przeznaczy na jego realizację Powiat Ostrowiecki to 741 244,72 zł., a gmina Waśniów także 600 000,00 zł.

Polecamy również