Wnioski o stypendia

Do 15 września w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych.
– Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w rodzinie, wielodzietności, choroby, bezrobocia czy uzależnień – mówi Zbigniew Moskalewicz, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Miesięczna wysokość dochodu netto na jedną osobę w takiej rodzinie nie może być wyższa niż 456 złotych lub 452 złotych w przypadku samotnych rodziców.

Wnioski już są wydawane w siedzibie ośrodka, a składać je będzie można do 15 września. W ubiegłym roku z takiej formy pomocy korzystało 517 ostrowieckich rodzin.

– Wysokość stypendium to minimum 84,80 złotych, a maksymalnie 212 złotych – dodaje Zbigniew Moskalewicz. – Aby je otrzymać, trzeba przedstawić rachunki imienne i faktury potwierdzające zakup. Uznawane są tylko wydatki poniesione po 1 lipca. Może to być zakup podręczników i zeszytów, wszelkich słowników i encyklopedii, obuwia i stroju na zajęcia wychowania fizycznego, także na basen. Refundowany jest zakup okularów korekcyjnych – raz na rok, mebli szkolnych, komputera, tabletu i innych tego typu urządzeń, a nawet sprzęt muzyczny i strój galowy wymagany przez szkołę.

Polecamy również