Strażnicy pilnują uczniów

straznik2straznik3W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów ostrowieckich szkół ponadpodstawowych od nowego roku szkolnego wprowadzono stałe dyżury funkcjonariuszy straży miejskiej we wszystkich publicznych gimnazjach na terenie miasta. Stała obecność strażników na terenie szkół, w trakcie zajęć lekcyjnych i przerw ma zapobiegać zjawiskom patologicznym i wyeliminować wszelkie przejawy agresji i chuligaństwa wśród dzieci i młodzieży.
-Oddelegowani do szkół funkcjonariusze straży miejskiej są merytorycznie przygotowani do pracy z młodzieżą, wszyscy zaangażowani byli już w realizację różnych programów profilaktycznych, które straż miejska prowadziła we wszystkich placówkach oświatowych- mówi zastępca komendanta straży miejskiej Marcin Gruszka – Dodatkowe doświadczenia pedagogiczne strażników, pomóc mają w nawiązaniu zaufania młodych ludzi do służb mundurowych odpowiedzialnych za utrzymanie ładu i porządku w mieście.
Głównym kryterium, które wpłynęło na decyzję władz miasta odnośnie stałej obecności funkcjonariuszy straży miejskiej w szkołach ma być przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa uczniów w miejscu, które z założenia jest ich drugim domem. Komfort nauki w bezpiecznej szkole bez przemocy, bez dilerów narkotykowych, bez agresji i wymuszeń to nowy zakres zadań dla straży miejskiej. powrot straznikow do szkol

Polecamy również