Sukces dziennikarza z Ostrowca

Andrzej Nowak, dziennikarz, pisarz, autor książki „My z pałacu”, otrzymał od wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego Odznakę Honorową Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość w 25-lecie wolnych mediów odbyła się w czwartek, 8 października, w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

– Rok 1990 to rok wielkiej transformacji przywracającej naszemu społeczeństwu autentyczną rzeczywistość – powiedział podczas spotkania wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. – Rolę w tej transformacji odgrywali także ci, którzy na co dzień edukowali społeczeństwo, informowali o gospodarce, ekonomii i wraz z tym o zmianach społecznych, kulturalnych. Jednym słowem dziennikarze, ci, którzy opisują tę rzeczywistość i procesy gospodarcze. Chcę państwu podziękować za 25 lat pracy dla demokracji lokalnej.
Wysokie odznaczenie zostało przyznane Andrzejowi Nowakowi za pracę dla demokracji lokalnej, Polski samorządowej, za przygotowywane artykuły prasowe i internetowe, wydawane książki, w tym głośną ostatnio „My z pałacu” o przemianach gospodarczych i społecznych w naszym regionie oraz kraju.
Andrzej Nowak otrzymał odznakę wraz z grupą kilkunastu dziennikarzy z całej Polski, kilku redakcji, zespołów przygotowujących audycje radiowe, telewizyjne. To jedyne odznaczenie dla dziennikarza z województwa świętokrzyskiego.

nowak2nowak 3To była pierwsza w Ministerstwie Gospodarki konferencja o roli mediów w pokazywaniu procesów gospodarczych i społecznych. Po raz pierwszy też dziennikarze zostali nagrodzeni przez wicepremiera i ministra gospodarki.

Polecamy również