Konferencja o kryzysie

Problematyka wpływu kryzysu ukraińskiego na system bezpieczeństwa międzynarodowego wymaga pogłębionych, wielopłaszczyznowych analiz.

W dniach 19-20 listopada konferwsbip w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. politolodzy, ekonomiści, specjaliści i eksperci w zakresie obronności i bezpieczeństwa, a także problematyki wschodniej wywodzący się w wielu krajów europejskich, rozważać będą nad politycznym, militarnym i ekonomicznym wymiarem kryzysu ukraińskiego w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, jego uwarunkowań i zagrożeń.
Organizatorzy Konferencji, nad którą Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką konfliktu ukraińskiego do udziału w tym wydarzeniu.
Konferencja otwiera obchody 20-lecia ostrowieckiej Uczelni.
Szczegółowy program Konferencji dostępny jest na stronie: http://wsbip.edu.pl/

Polecamy również