Prezydenci podpisali umowę

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, prezydent Starachowic Marek Materek oraz reprezentujący prezydenta Skarżyska Konrada Kroniga wiceprezydent Andrzej Brzeziński podpisali dzisiaj w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim umowę partnerską dotycząca wzajemnej współpracy trzech miast nad Kamienną.
– Umowa ta oparta jest na idei samorządności oraz na korzystaniu z wzajemnych doświadczeń – mówi prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. – Nie od dziś wiadomo, że w jedności jest siła i dlatego nasz wspólny głos w tej części województwa będzie zdecydowanie silniejszy. Stąd też inicjatywa o podpisaniu umowy partnerskiej pod kątem nowego okresu programowania 2014- 2020. Każde z naszych miast jest oparte o monokulturę przemysłową i ma tradycje przemysłowe. Chcemy korzystać ze swoich doświadczeń i wzajemnie się wspierać. Wszystkim nam zależy na tym, żeby jak najwięcej miejsc pracy w produkcji powstawało w naszych miastach. Przy aplikowaniu o środki unijne każde miasto będzie odpowiedzialne za swój wkład, ale wspólnie możemy aplikować o te środki jako aglomeracja i w tym będzie nasza siła.
Prezydent Starachowic Marek Materek podkreślił, że coraz szybciej zbliża się okres nowego finansowania przez Unie Europejską.
– Przechodzimy do kolejnego etapu, ponieważ coraz szybciej zbliża się nowy okres finansowania unijnego, okres w którym to będą ogłaszane nowe konkursy – mówi prezydent Starachowic Marek Materek. – Do tej pory była faza przygotowawcza i zastanawialiśmy się nad tym o jakie środki na co przeznaczone będziemy aplikować do Unii Europejskiej. W Ostrowcu działa spółdzielnia socjalna i my zamierzamy w naszym mieście utworzyć podobną instytucję. Ostrowieckie wzorce w tym temacie będą nam bardzo potrzebne. Nie wykluczam, że dojdzie do współpracy z Centrum Integracji Społecznej działającym w Ostrowcu. Kolejna sprawa to przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Musimy się wspólnie zastanowić czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem utworzenie spółki, która zajmowałaby się odbiorem odpadów z naszych miast.
Wiceprezydent Skarżyska Andrzej Brzeziński zwrócił uwagę także na współpracę w dziedzinie kultury.,umowa 1umowa 2umowa3
– Ważna jest też współpraca w dziedzinie kultury – mówi wiceprezydent Skarżyska Andrzej Brzeziński. – Mamy już tak taką piękną idę jak „Musical nad Kamienną”. Dzieci z naszych miast spotykają się wspólnie w szkole musicalowej. Sfera komunalna też jest niezwykle ważna i może dotyczyć na przykład wspólnego zakupu autobusów czy energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę położenie naszych miast oraz ilość mieszkańców jest to bardzo ważna inicjatywa, ponieważ poprzez nasze współdziałanie będziemy mogli zaspokoić potrzeby mieszkańców.
Umowa podpisana przez prezydentów trzech miast dotyczy także strategii niskoemisyjnej, multimedialnej mobilności miejskiej i infrastruktury edukacyjnej i społecznej.

Polecamy również