Dobrze ubezpieczeni

cech czoloo

Po konsultacjach i analizie firm ubezpieczeniowych, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców zdecydował o podjęciu współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA”.
– TUiR „WARTA” przedstawiła nam najkorzystniejsze warunki w zakresie rozwiązań ubezpieczeniowych dla podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Cechu- mówi Starszy Cechu, Marcin Jabłoński.-W piśmie podpisanym przez dyrektora Regionalnego Centrum Sprzedaży Kielce, Tomasza Kowalskiego czytamy: ” Wychodząc naprzeciw  wyzwaniom , jakie przed Przedsiębiorcami stawia prowadzenie własnego biznesu, chcielibyśmy zainteresować państwa ofertą TUiR „WARTA” S.A. w zakresie rozwiązań ubezpieczeniowych dla podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Św.: MIKROBIZNES PLUS- ubezpieczenie dla mikro przedsiębiorców, które oprócz klasycznych ryzyk ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawiera specjalnie przygotowany zakres odpowiadający specyfice ubezpieczanej firmy.  WARTA EKSTRABIZNES PLUS – flagowe, bardzo szerokie ubezpieczenie dla każdej firmy. Dzięki włączeniu do zakresu ryzyk, które do tej pory zarezerwowane były dla dużych korporacji, proponowana ochrona zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta. W ramach powyższych ubezpieczeń oferujemy: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (także w formule all risks); ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie ładunków w transporcie (cargo); ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; szerokie pakiety assistance.
Specjalnie dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim oferujemy powyższe ubezpieczenia z 30% zniżką od taryfy.
Opiekunem całej oferty i osoba do kontaktu jest Pan Piotr Taras, nr tel. 608214815, e-mail: piotrtaras@o2.pl
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą TUiR WARTA S.A., również w zakresie innych ubezpieczeń”.
– Czynimy starania – podkreśla Starszy Cechu Marcin Jabłoński – aby Ubezpieczyciel „WARTA” podobne warunki zaoferował pracownikom naszych firm.
– Przedsiębiorcy już ubezpieczeni w „Warcie” będą mieli przy nowych umowach przedstawione korzystniejsze warunki – zapewnia Piotr Taras.

Polecamy również