Jakie słowo najpiękniejsze?

W związku z przypadającym na 21 lutego Światowym Dniem Języka Ojczystego Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprosiło do nietypowego obchodzenia tego wydarzenia. Nowatorski pomysł to udział w akcji Wybierz najpiękniejsze słowo. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Celem jest wybranie spośród rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków najpiękniejszego słowa w języku polskim i uzasadnienie wyboru.
– Wielu użytkowników polszczyzny ma do niej stosunek emocjonalny. Bardzo chętnie zabiera głos w kwestiach poprawności, sprawności, etyki i estetyki języka. Stąd pomysł na tę w pełni subiektywną akcję. Można dać ujście swoim preferencjom językowym. Jesteśmy bardzo ciekawi wyników tego badania. Na jego podstawie zorientujemy się, czy spojrzenie na kwestie estetyki języka zmienia się wraz z wiekiem, wykształceniem i pewnie przy tej okazji poczynimy również inne socjologiczne spostrzeżenia – wyjaśnia Aneta Pierścińska-Maruszewska – dyrektor CKU, ale również językoznawca.

Akcja w przyszłości może zostać rozszerzona również na inne grupy społeczne. Wówczas obraz badań będzie jeszcze pełniejszy i zapewne wiele powie o mieszkańcach.

Polecamy również