Skontrolowano 79 pojazdów

Na terenie powiatu ostrowieckiego policjanci przeprowadzili akcje pod kryptonimem „Prędkość”. Wzmożone działania miały na celu kontrolę przestrzegania przez kierujących przepisów ruchu drogowego, a w szczególności zwrócenie uwagi na przekraczających dozwoloną prędkość.
W trakcie działań ostrowieccy funkcjonariusze skontrolowali 79 pojazdów. Mundurowi ujawnili 11 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. Kierowcy Ci zostali ukarani mandatami karnymi. Dążąc do poprawy bezpieczeństwa, policjanci będą cyklicznie powtarzać tego typu akcje, gdyż nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych.
Przypominamy!
Kierującemu, który porusza się pojazdem w terenie zabudowanym, przekraczając dozwoloną prędkość powyżej 50 km/h, obligatoryjnie zatrzymywane jest prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Polecamy również