„Dziesiątka” najaktywniejsza

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 wygrała klasyfikację na najaktywniejszą szkołę prowadzoną przez Gminę Ostrowiec Św. w Biegu Głównym podczas Polska Biega 2016, który 21 maja odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin. To czwarte z rzędu zwycięstwo „Dziesiątki” w tej rywalizacji!

Podczas Biegu Głównego tradycyjnie prowadzona była punktacja na najaktywniejszą szkołę. W klasyfikacji tej uczestniczyły tylko szkoły podstawowe i gimnazjalne prowadzone przez Gminę Ostrowiec Św. Najaktywniejszą szkołą „Polska Biega 2016” została ta, której uczniowie ukończyli bieg, a ich liczba w stosunku do wszystkich uczniów szkoły stanowiła najwyższy odsetek. Duży wpływ na wynik tej klasyfikacji jak zwykle mieli nauczyciele i dyrektorzy. Ukończenie biegu przez każdego „belfra” punktowane było jak ukończenie biegu przez 10 uczniów. Najliczniej reprezentowanymi przez swoich nauczycieli szkołami były w tym roku PSP 10 (17 nauczycieli), PSP 9 (16) i PSP 3 (9). Jeśli bieg ukończył dyrektor szkoły, to liczba uczniów szkoły była powiększana aż o 20. Z takiego handicapu skorzystały dwie placówki. Czynny udział w Polska Biega 2016 wzięli dyrektorzy Mariusz Szczerbiński (PSP 3) i Anna Kunat (PSP 9). Liczba uczniów, którzy ukończyli bieg, mogła zostać też powiększona (w stosunku 1:1) o sympatyków szkoły – rodziców, absolwentów, itp., którzy przed biegiem zadeklarowali takie przywiązanie do danej placówki.

Klasyfikację na najaktywniejszą szkołę ze zdecydowaną przewagą wygrała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10, którą reprezentowało podczas Biegu Głównego 150 uczniów i sympatyków oraz 17 nauczycieli. Po przeliczeniu dało to znakomity wynik 244,27%. Na drugim miejscu – podobnie jak przed rokiem – uplasowała się Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 (88 uczniów i sympatyków oraz 16 nauczycieli i 1 dyrektor) – 176,31%, a na najniższym stopniu podium stanęła Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 – awans z 4. miejsca w porównaniu z ubiegłym rokiem (138 uczniów i sympatyków oraz 9 nauczycieli i 1 dyrektor) – 96,12%.

Najaktywniejsze szkoły otrzymają nagrody pieniężne przeznaczone na zakup sprzętu sportowego – 1000zł za 1. miejsce, 800zł za 2. miejsce i 500zł za 3. miejsce.

Dodatkowo, partner imprezy – Strefa 21, ufunduje nagrodę dla szkoły najliczniej reprezentowanej na imprezie (największa liczba uczniów, którzy ukończyli bieg). Będzie to Voucher dla grupy 10 osobowej na rozgrywki paintballowe. Nagrodę tę zgarnęli uczniowie PSP 10.

Najsłabszy wynik spośród wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. osiągnęła Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, która przy liczebności 552 uczniów była reprezentowana zaledwie przez 8 osób. Niewiele lepszym wynikiem mogą „pochwalić się” inne duże placówki – PG1 i PG3 oraz PSP5 i PSP14.

Łatwo zauważyć pewną zależność. Najliczniej reprezentowane były szkoły, w których dobry przykład szedł odgórnie i na imprezie „ramię w ramię” ze swoimi uczniami biegli również pedagodzy. Tam gdzie tego przykładu zwyczajowo zabrakło frekwencja była poniżej możliwości.

Wyniki rywalizacji na najaktywniejszą szkołę:

1. PSP 10 – 244,27%

2. PSP 9 – 176,31%

3. PSP 3 – 96,12%

4. PG 5 – 31,73%

5. PSP 7 – 17,09%

6. PG 4 – 13,92%

7. PSP 4 – 10,42%

8. PSP 5 – 6,56%

9. PSP 14 – 5,56%

10. PG 1 – 4,92%

11. PG 3 – 3,27%

12. PSP 1 – 1,45%

Dobry przykład młodzieży podczas „Polska Biega 2016” dali następujący dyrektorzy i nauczyciele:

PSP 3: dyrektor – Mariusz Szczerbiński, nauczyciele – Małgosia Molenda, Anna Pronobis, Iwona Wszoła, Jolanta Religa, Agnieszka Sołtys, Beata Kołodziej, Joanna Bidzińska, Marta Maciąg, Wojciech Rynio.

PSP 4: nauczyciel – Renata Pypeć.

PSP 5: nauczyciele – Andrzej Waniel, Michał Kępczyński.

PSP 7: nauczyciele – Małgorzata Zięba, Wojciech Lis, Marcin Bartnik.

PSP 9: dyrektor – Anna Kunat, nauczyciele – Krystyna Dziewięcka, Magdalena Tokarska, Elżbieta Fitowska, Marzena Remiszewska, Ilona Sejmicka, Aneta Sajecka, Agnieszka Zwolińska, Maria Grabna, Jolanta Krasa, Marzena Górska, Iwona Mroczkowska, Jolanta Pańczyk, Marta Kwiecińska, Tomasz Grabowski, Ewa Ambroż, Jolanta Gospodarczyk.

PSP 10: nauczyciele – Krystyna Kornet – Pobratyn, Marzena Jaguszewska, Mirosława Kaczmarczyk, Jadwiga Chamera, Małgorzata Michalska, Jolanta Grabowska , Dorota Karek, Magdalena Wykrota – Skóra, Małgorzata Jeruzal, Renata Warda, Anna Zawadzka, Józef Grochala, Edyta Obcowska, Anna Stojek, Agnieszka Bronkowska – Graboń, Marcin Jankowski, Renata Krycia.

SP 14: nauczyciel – Andrzej Jeruzal.

PG 1: nauczyciel – Teresa Cebula.

PG 4: nauczyciele – Małgorzata Koscielak, Małgorzata Comber, Elżbieta Ozdoba.

PG 3: nauczyciel – Anna Kępczyńska.

PG 5: nauczyciele – Dariusz Urbański, Bożena Górska.

Polecamy również