Chcą przyłączyć się do MEC-u

Spółka Miejska Energetyka Cieplna wyszła z oferta skierowaną do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, właścicieli i zarządców budynków pozyskujących ciepłą wodę w oparciu o indywidualne gazowe podgrzewacze wody lub podgrzewacze elektryczne aby wykonać inwestycję pozwalającą wykorzystywać ciepło sieciowe do przygotowania centralnej ciepłej wody.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. oferuje rozbudowę węzła cieplnego o moduł przygotowania centralnej ciepłej wody natomiast po stronie mieszkańców pozostawało wykonanie wewnętrznej instalacji rozprowadzającej .

Dla zmniejszenia obciążenia finansowego dla mieszkańców spółka zaoferowała partycypację w kosztach realizacji inwestycji w wysokości 500 zł na każde podłączane mieszkanie, pod warunkiem , że akces podłączenia zgłosi więcej niż 50% lokali w budynku wielorodzinnym.

Pierwszym z budynków, którego mieszkańcy zdecydowali się na zmianę sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej była Wspólnota Mieszkańców Budynku Słoneczne 6. Mieszkańców bloku odwiedził prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.mec czolomec1mec2mec3

28 stycznia 2016 w drodze przetargu Wspólnota Mieszkaniowa wybrała spółkę MEC na wykonawcę instalacji wewnętrznej w budynku i w dniu 31 marca 2016 zawarta została umowa pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową reprezentowaną przez OTBS a MEC określająca ilość podłączanych lokali w liczbie 53 na 73 wszystkich.

11 kwietnia spółka rozpoczęła realizację inwestycji, wykonawcą był Dział Serwisu i Wykonawstwa kierowany przez Pana Grzegorza Grzesika a bezpośredni nadzór nad pracami prowadził mistrz Dariusz Handze. Prace przy wykonawstwie trwały do 15 czerwca.

Na ręce Zarządu Spółki wpływało wiele słów podziękowań i uznania za tak profesjonalnie wykonaną pracę z jednoczesnym pochyleniem się nad ograniczeniem uciążliwości dla mieszkańców budynku.

Polecamy również