Kongres Rzemiosła Polskiego

W Sali im. Jana Kilińskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie (siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego) zebrali się delegaci z całego kraju na dorocznym Kongresie Rzemiosła Polskiego. Wzięli w nim udział Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Marcin Jabłoński oraz Marek Giemza – Sekretarz Zarządu Cechu. Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem ZRP, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości.
Delegaci na Kongres ZRP skupili się na sprawie dla rzemiosła najważniejszej, czyli na ustawie o rzemiośle, która  przeszła proces legislacyjny w Parlamencie. Temat konieczności zmian w ustawie o rzemiośle był poruszany przez przedstawicieli środowiska przy każdej możliwej okazji już od dłuższego czasu. Prezes ZRP sporo miejsca poświęcił tematom, nad którymi pochyla się Rada Dialogu Społecznego, min. wynagrodzenie minimalne i minimalna stawka godzinowa, wypracowanie zmian w ustawie o prawie zamówień publicznych, prace nad ustawa o związkach zawodowych, czy stanowiska w kwestii zmian w kodeksie pracy.
-Niezmiernie istotna dla naszego środowiska jest tematyka kształcenia zawodowego
i dualnego w rzemiośle – w tej sprawie głos zabrał Starszy Cechu  Marcin Jabłoński.- Trwają prace nad zmianą systemu oświaty oraz nad nową konstytucją oświaty, w tym szkolnictwa zawodowego. Kierownictwo ZRP i izb rzemieślniczych bierze w przygotowaniach czynny udział.

Polecamy również