Starsi studenci rozpoczęli rok akademicki

Aula Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości pękała dzisiaj w szwach podczas inauguracji nowego roku akademickiego słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nic w tym dziwnego skoro ponad trzystu trochę starszych studentów rozpoczęło nowy rok akademicki. W uroczystości wzięli udział: prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński, poseł Andrzej Kryj, przedstawiciele starostwa powiatowego oraz liczna rzesza studentów UTW.

– Nasz uniwersytet istnieje od 2003 roku czyli już po raz czternasty inaugurujemy nowy rok akademicki – mówi prezes UTW Józef Pazderski.– W naszych szeregach jest ponad trzystu słuchaczy. Tych stałych i tych nowych, którzy po raz pierwszy wstępują w tym roku w nasze szeregi. Organizujemy sympozja, seminaria, rożnego rodzaju szkolenia. Jesteśmy placówką oświatową. Kształcimy także w zakresie poznawania języków obcych takich jak: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz hiszpański. Odbywają się także warsztaty komputerowe. Bardzo pomagają nam władze WSBiP, Gmina Ostrowiec i Starostwo Powiatowe w Osdsc08397dsc08385dsc08387dsc08388dsc08389dsc08390dsc08392dsc08394 dsc08398dsc08399dsc08400trowcu. Muszę stwierdzić, że szczególną troskę o nasz uniwersytet przejawia prezydent Jarosław Górczyński czego dowodem będzie podpisanie dzisiaj umowy pomiędzy UTW, WSBiP oraz Gminą Ostrowiec.

– Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku traktujemy jak naszych przyjaciół mówi rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości dr Izabela Zaborowska. – Są to ludzie godni podziwu i pełni zapału. WSBiP otacza uniwersytet opieką. Znaleźli u nas wspaniałe miejsce dla własnego samorozwoju. Działalność UTW w Ostrowcu idzie w dobrym kierunku i to nas bardzo cieszy.

– Ja z Uniwersytetem Trzeciego Wieku współpracuje od dłuższego czasu. Wcześniej jako wiceprezydent miasta, później jako poseł i obecnie jako prezydent Ostrowca – mówi Jarosław Górczyński.- Słuchacze UTW zawsze mogli i mogą liczyć na pomoc ze strony miasta. Bardzo cenię tych ludzi i chcę podziękować im za ich inicjatywy i działanie.

Jak zapowiedział prezydent w tym roku podobnie jak w poprzednim odbędą się „Senioralia”.

Polecamy również