Doskonała sytuacja finansowa miasta

doskonala sytacja finansowa miasta

Dochody gminy Ostrowiec w ubiegłym roku wyniosły 231, 5 miliona złotych, natomiast wydatki 208,9 miliona złotych. Daje to nadwyżkę, wynoszącą  20 milionów  755 tysięcy 767 złotych. Tak doskonałej sytuacji finansowej nie było jeszcze nigdy.
Ponad 20 milionów złotych nadwyżki budżetowej, ma na koncie samorząd Ostrowca Świętokrzyskiego za 2016 rok. Za zaoszczędzone pieniądze będzie można przeprowadzić dodatkowe inwestycje i spłacić część kredytów.
– W historii ostrowieckiego samorządu nie było roku,  w którym byłaby tak potężna nadwyżka środków finansowych – mówi Jarosław Górczyński, prezydent miasta. – Została wypracowana wysiłkiem wszystkich pracowników Urzędu Miasta, spółek i jednostek gminnych. Jest efektem  racjonalnego gospodarowania naszym wspólnym majątkiem. Przez ostatnie dwa lata nie podwyższaliśmy podatków od nieruchomości. W tym roku  zaproponowaliśmy też obniżkę podatków od środków transportu. Ta sytuacja pokazuje, że nasze działania przynoszą efekty. Ponad 7 milionów złotych przeznaczymy na spłatę kredytów między innymi za budowę hali  sportowej, ulic Zagłoby, Hubalczyków,  Dobrej, kanalizacji ulicy Denkowskiej, rewitalizację Środmieścia i Parku Miejskiego. Dzięki temu, że spłacimy kredyty wcześniej, zaoszczędzimy 120 tysięcy złotych, a to już na przykład remont ulicy Staszica. Zaoszczędzone pieniądze, zostaną w jednej trzeciej przeznaczone na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Jak wyjaśnia Elżbieta Pichór, skarbnik gminy, na nadwyżkę składają się przede wszystkim dywidenda z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”, którego gmina jest udziałowcem, mniejsza niż zakładano kwota środków wypłacanych nauczycielom, duże oszczędności w płacach budżetowych, a także mniejsze koszty utrzymania zimowego dróg.

DSC03607 DSC03605– Przede wszystkim wpływ na to ma cięcie kosztów – dodaje prezydent Jarosław Górczyński. – W tej kwestii wciąż jest potencjał. Wystarczy wspomnieć, że od dwóch lat miasto nie ma drugiego wiceprezydenta. To około 180 tysięcy złotych w skali roku.
Dług gminy na koniec 2016 roku wynosił 37 milionów złotych. Po zmniejszeniu, zadłużenie wyniesie około 13 procent wartości budżetu, co daje samorządowi bardzo dobrą i stabilną sytuację w okresie absorpcji środków unijnych.
Część nadwyżki zostanie wydana na zakup kolejnych gruntów, między innymi pod inwestycje, remonty dróg i inwestycje. 

Ponad 1,6 miliona złotych będzie przeznaczone na oświatę, w tym dodatkowe zajęcia sportowe i kulturalne, dodatkowe godziny języków obcych, specjalne dodatki dla nauczycieli, którzy mają wybitne osiągnięcia, stypendia dla uczniów. Większe kwoty trafią na programy profilaktyczne  w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także ochronę środowiska. Pięć milionów złotych zarezerwowano na budowę odkrytych basenów Rawszczyzna.

Polecamy również