Obiady według domowej receptury

kuchnia

kuchnia 2Od czerwca uruchomiona została kuchnia i stołówka szkolna. Wyremontowano i zmodernizowano zaplecze kuchenne, doprowadzono gaz, zakupiono nowe urządzenia i sprzęty, zatrudniono wykwalifikowany personel. Dzieci jedzą ciepłe obiady, przyrządzane na miejscu według domowej receptury, a korytarze szkolne wypełniają smakowite zapachy domowych potraw. Otwarcie szkolnej kuchni było od dawna wyczekiwanym momentem przez rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Owocna współpraca Dyrektor Szkoły Podstawowej w Częstocicach-Jolanty Jeruzal z Prezesem Stowarzyszenia –Arturem Zawadzkim, przynosi wymierne korzyści dla placówki i lokalnej społeczności. W ciągu 2 lat funkcjonowania szkoły wnętrze budynku sukcesywnie zmienia swój wygląd. Został wyremontowany korytarz szkolny i 4 klasopracownie. W każdej sali znajduje się tablica multimedialna i nowe pomoce dydaktyczne. Jak zapewniają nowe władze szkoły to dopiero początek zmian jakie wprowadzają….. Ważnym przedsięwzięciem do którego usilnie dążyły władze szkół i stowarzyszenia było utworzenie w budynku szkolnym Przedszkola ,,Słoneczny uśmiech’’ -Jego organizacja pozwoli zapewnić opiekę dzieciom w godzinach od 6.30 do 16.00. oraz utworzyć dodatkową grupę 3-4 –latków.

-Mamy coraz więcej zapisów dzieci spoza naszej dzielnicy- mówi Jolanta Jeruzal – Co nas bardzo cieszy. Wydłużając czas pracy przedszkola i zapewniając domowe posiłki, stwarzamy możliwość pobytu dziecka w placówce dla rodziców pracujących, którzy nie mają z kim pozostawić swojej pociechy.

W okresie wakacji planowane są remonty i gruntowna modernizacja pawilony przedszkolnego.

-Przyszły rok szkolny będzie czasem poważnych zmian wizerunkowych wokół budynku szkoły związanych z realizacją projektu inwestycyjnego na kwotę 542 000, 000 zł- twierdzi Artur Zawadzki. Zostaną wyposażone w meble, nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne dwie klasopracownie; matematyczna i przyrodnicza, zmodernizowane boisko wielofunkcyjne, urządzony plac zabaw dla dzieci młodszych oraz zagospodarowany teren przed wejściem do głównego budynku szkoły wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Powyższe inwestycje znacząco wpłyną na wizerunek placówki, wzbogacą realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz uatrakcyjnią w niej pobyt dzieciom i młodzieży.

Przed władzami szkoły i stowarzyszenia poważne wyzwania na kolejny rok szkolny, które zaowocują widocznymi inwestycjami, cieszącymi uczniów i ich rodziców. Nowi gospodarze odważnie sięgają po środki unijne i dotacje pozabudżetowe. Pozyskiwane pieniądze są umiejętnie wykorzystywane przy współpracy otwartych na wyzwania i kreatywnych nauczycieli.

 

Polecamy również