Ewakuacja

Dzisiaj w godzinach rannych doszło do włączenia się systemu sygnalizacji pożarowej w jednym z marketów przy ul. Waryńskiego w Ostrowcu Św. System ten wykrył zagrożenie pożarowe w jednym z pomieszczeń domu handlowego. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażaków od kierownika sklepu uzyskano informację, że przyczyną wygenerowania alarmu z instalacji sygnalizacji pożarowej było załączenie czujki w pomieszczeniu zaplecza magazynowego. Dodatkowo nad komorą chłodniczą pojawił się obłok podobny do dymu. Kierownik sklepu (przed przybyciem strażaków) polecił przeprowadzenie ewakuacji łącznie ok. 120 osób (klienci wraz z personelem). W wyniku przeprowadzonego rozpoznania, stwierdzono wyciek czynnika chłodzącego R404 z instalacji chłodniczej. Brak jakichkolwiek oznak pożaru. Działania straży pożarnej polegały na dokładnym sprawdzeniu przy użyciu urządzeń pomiarowych pomieszczenia chłodni. Czujniki nie wskazywały zmniejszonego stężenia tlenu, ani obecności w powietrzu gazów palnych. Następnie ograniczono wyciek czynnika poprzez zmniejszenie przekroju miejsca rozszczelnienia. Równocześnie rozstawiono wentylator osiowy, którym przewietrzono pomieszczenie. Ponownie dokonano pomiarów przy użyciu posiadanych urządzeń – nie stwierdzono zagrożeń. Na miejsce wezwano serwis instalacji, który miał niezwłocznie dojechać. Na miejsce przybyła policja, która prowadziła własne czynności. Na tym działania zakończono.

Polecamy również