Nowe działki pod budownictwo jednorodzinne

nowe dzialki pod buownictwo

Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców na działki, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski sukcesywnie przygotowuje do sprzedaży szereg nieruchomości tworząc atrakcyjną ofertę nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomości gminne sprzedawane są w drodze przetargów. W najbliższym czasie, tj. 26.04.2018 r., odbędą się przetargi na sprzedaż 8 działek. Z kompleksu 42 atrakcyjnych działek budowlanych w tym rejonie do tej pory sprzedanych zostało już 14 nieruchomości. Działki położone są w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta, w rejonie ulic Malinowej – Porzeczkowej. Działki mają korzystny kształt prostokąta. Teren jest płaski, niezabudowany. Okolica spokojna. Dojazd do działek dogodny z ul. Siennieńskiej przez ul. Malinową. Droga wewnętrzna ma szerokość 12 m i stanowi własność gminy. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny otwarte. Blisko tereny leśne.

Powierzchnie działek wynoszą od 1019 m kw. do 1.100 m kw., a ceny wywoławcze netto kształtują się w przedziale od 51.800,00 zł do 55.900,00 zł (tj. od ok. 50,00 – 53,00 zł/m kw.)

Ponadto, gmina oferuje do zbycia inne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Zorganizowane zostaną przetargi na sprzedaż działek położonych m.in. w rejonie ulic Jana Milewskiego – Leśny Zakątek (13 działek), ul. Las Rzeczki (3 działki).

W trakcie przygotowywania są kolejne tereny do zbycia, tj. przy ul. Zbożowej (19 działek), w rejonie ulic Kasztanowa – Kolonia Robotnicza (10 działek), przy ul. Winnica i inne.

Zapraszamy do skorzystania z naszej strony internetowej www.um.ostrowiec.pl, gdzie w zakładce Nieruchomości znajduje się aktualny wykaz oferowanych nieruchomości. W przygotowanym wykazie nieruchomości oprócz takich informacji jak numer działki, położenie czy powierzchnia zawarty jest opis nieruchomości oraz przeznaczenie. Lokalizację działki możemy obejrzeć na mapie. Kiedy nieruchomość jest gotowa do sprzedaży organizowany i ogłaszany jest przetarg. W ogłoszeniu o przetargu znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu, m.in. informacje o cenie wywoławczej, oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, informacje o formie przetargu, terminie i miejscu przetargu, wysokości i terminie wpłaty wadium.

Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest protokół z przetargu, w którym wskazana jest osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości. Zawarcie umowy następuje w formie aktu notarialnego.

Głównymi atutami oferowanych nieruchomości jest ich położenie w obszarach zurbanizowanych, z dogodną obsługą komunikacyjną oraz  jasną sytuacją prawną i planistyczną, ale także przejrzyste i bezpieczne zasady sprzedaży, przy naprawdę konkurencyjnych cenach.

Powyżej przedstawiona oferta skierowana jest do wszystkich osób, które zamierzają nabyć nieruchomość w celu wybudowania własnego domu bądź w celach inwestycyjnych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

Dodatkowe informacje dotyczące oferowanych do zbycia działek gruntu można uzyskać w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. J. Głogowskiego 3/5 w Biurze Obsługi Interesanta – sala A, stanowisko Nr 15.

Polecamy również