Spotkanie ze strażakami

sczolo

sczolos1s2s3s4s5s6s7s8s8s9s10W Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Iłżeckiej 33 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim panem bryg. Robertem Sobczykiem. Celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz jakim niebezpieczeństwem jest nieodpowiednia zabawa.

Pan Robert opowiadał jak należy zachowywać się w sytuacjach kryzysowych tj. w czasie pożaru w szkole, w domu, jak również w czasie wycieczek szkolnych. Podczas wizyty pan strażak przedstawił uczniom krótkie filmiki ukazujące jak szybko rozprzestrzenia się ogień i jak reagować, gdy będziemy świadkami nieszczęśliwego zdarzenia. Uczniowie przypomnieli sobie numery alarmowe 998 i 112. Dowiedzieli się również jak prawidłowo zgłosić wypadek.

Na zakończenie spotkania dużą atrakcją dla uczniów było oglądanie wozu strażackiego oraz sprzętu znajdującego się na nim. Mogli usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm oraz spróbować potrzymać wąż do gaszenia pożaru.

Serdecznie dziękujemy panu bryg. Robertowi Sobczykowi, który jest zaprzyjaźniony z naszą placówką, za poświęcony czas i ciekawe spotkanie.

Organizatorami spotkania były nauczycielki: Katarzyna Sobczyk i Mariola Klusek.

Tekst i foto ZSS Ostrowiec

Polecamy również