Międzynarodowi wolontariusze w „Chreptowiczu”

W LO nr II im. J. Chreptowicza gościmy wolontariuszy międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC (AIESEC.org), którzy poprowadzą warsztaty językowo – kulturowe w ramach projektu International Education.

wol2 wol3 wol4Zajęcia poprowadzą Laura Aceña z Hiszpanii i Abdessalam Boukraa z Algierii. Dzięki zajęciom uczniowie mają możliwość aktywizowania praktycznych umiejętności językowych poprzez rozmowy oparte na prezentacjach multimedialnych oraz grach językowych. Dzięki takim projektom uczniowie rozwijają zainteresowanie innymi kulturami oraz kształtują postawę tolerancji i otwartości na międzynarodowość i wielokulturowość, poznają kulturę państw, z których pochodzą wolontariusze. I dobrze się bawią.

Tekst i foto. LO im. Chreptowicza

Polecamy również