Nasze Świętokrzyskie – korzenie i skrzydła

psp5

W PSP nr 5 w bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt „Nasze Świętokrzyskie – korzenie i skrzydła”. Tytuł projektu wskazuje na edukację regionalną, która odgrywa dużą rolę w procesie edukacji młodego człowieka. To właśnie w środowisku lokalnym dziecko doświadcza pierwszych kontaktów z przeszłością i dziedzictwem kulturowym. Poznanie historii miasta, małej ojczyzny buduje więź ze środowiskiem lokalnym, po prostu „zakorzenia” dziecko w regionie. To dziecko to przyszły obywatel, któremu już dziś dajemy możliwość poznania kultury i historii narodowej w sposób aktywny, osobisty. Obcowanie z kulturą lokalną otwiera człowieka na kulturę narodową. Poznanie swojej małej ojczyzny to wstęp do kształtowania postaw patriotycznych, niezbędnych w aktywnym, świadomym obywatelstwie. Ta świadomość właściwych postaw i wiedza to „skrzydła”, w które już dziś chcemy wyposażyć przyszłego obywatela.

-Edukacja regionalna nie jest dla nas nowością. Przez wiele lat, już od 1998 r., realizowaliśmy w naszej szkolepsp5555 swetokrzyskie psp 5 programy innowacyjne i nowatorskie o profilu regionalnym. Autorami ww. programów byli: Iwona Kara, Renata Kudełko, Bogusław Wojtkiewicz i Anna Zychnowska. Zdobyliśmy w tym obszarze wiele doświadczeń i różnorodnych praktyk, które wykorzystujemy w realizacji naszego nowego projektu. Koordynatorami projektu są – Iwona Kara, nauczycielka geografii i informatyki oraz Renata Kudełko, nauczycielka historii”, podkreśla dyrektor szkoły, Marta Dobrowolska – Wesołowska -Uczniowie i nauczyciele mają okazję działać w trzech obszarach: „Wokół patrona szkoły”, „Nasze miasto” oraz „Udział w życiu kulturalnym miasta”. „Realizując zadania możemy odejść od nauczania wyłącznie w systemie klasowo – lekcyjnym na rzecz wędrówek, wycieczek, konkursów, spotkań z ludźmi znanymi w regionie, lekcji muzealnych, samodzielnych poszukiwań, organizowania wystaw itp. , do czego szczerze zachęcam”, dodaje dyrektor PSP nr 5.

Tekst i foto PSP 5

Polecamy również