Ogólnopolski Tydzień Kariery w LO Nr II Zainaugurowany

otkczlo

Liceum Ogólnokształcące Nr II zainaugurowało XI Ogólnopolski Tydzień Kariery warsztatami z zakresu doradztwa zawodowego. W dniu 21 października uczniowie klasy III o profilu biologiczno-chemicznym gościli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Św., gdzie uczestniczyli w warsztatach zatytułowanych „Profesjonalnie, z pasją, bez stresu – jak zaplanować karierę zawodową”. Warsztaty prowadzone były przez psychologów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – panią Katarzynę Łazarską oraz panią Małgorzatę Zemstę. Blok warsztatowy przygotowany przez specjalistów rynku pracy obejmował takie tematy jak:

  • Chcieć to móc – jak działa motywacjaotk1 otk2 otk3

  • Zaplanuj SMART

  • Efektywnie i konsekwentnie – o sile nawyku

  • Stres nie taki straszny

  • Jak zostać Władcą Stresu

Tematyka ta wpisuje się w aktualne potrzeby uczniów, przygotowujących się w tym roku do najważniejszego egzaminu w ich życiu, jakim jest matura.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, co podkreślały prowadzące. Atmosfera otwartości
i wzajemnego szacunku sprzyjała wymianie doświadczeń i żywej dyskusji. Temat motywacji i skutecznego radzenia sobie ze stresem jest zawsze atrakcyjny dla młodych ludzi, którzy stoją na progu rozpoczynającej się dorosłości. Nabywanie kompetencji społecznych, trenowanie umiejętności interpersonalnych
w bezpiecznym środowisku wydaje się być nieocenione na tym etapie życia i rozwoju.

W drugim dniu, 22 października, w LO Nr II odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu
doradztwa zawodowego
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „Pasja, profesja, powołanie…”.
W zajęciach przeprowadzonych przez
pedagoga szkolnego – panią Małgorzatę Stolarczyk uczestniczyli
uczniowie klasy I o profilu matematyczno-geograficznym oraz uczniowie klasy III o profilu matematyczno-fizycznym.

Tematem zajęć w klasie I była szeroko rozumiana komunikacja interpersonalna w kontekście przyszłej
kariery zawodowej
. Uczniowie zdobywali wiedzę na temat m.in. autoprezentacji, umiejętności pracy w grupie, technik aktywnego słuchania. Tematyka spotkania z uczniami klasy III dotyczyła poznawania
własnych zasobów, w tym zainteresowań, zdolności, mocnych i słabych stron oraz predyspozycji
zawodowych
.

Wierzymy, że zdobyta wiedza pomoże naszym uczniom dokonywać w przyszłości trafnych wyborów
zawodowych.

Polecamy również