20 lat minęło jak jeden dzień- dla podopiecznych, pracowników i rodziców Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”

s1

Pierwszy luty 2020 roku to dzień w którym w/w placówka obchodzi dwudziestolecie swojego istnienia. Dlatego dzień wcześniej w Hotelu RED odbyły się uroczyste obchody tego jubileuszu na które przybyło 240 osób.s2 s3 s4 s5 s7 s6 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s16

Jest nam miło, że odpowiedzieliście Państwo na nasze zaproszenie i zaszczyciliście nas swoją obecnością podczas tak ważnego dla Nas jubileuszu, ale pozwolicie, że zanim przedstawię zaproszonych gości przytoczę słowa, które wg mnie nie straciły na wartości, a wypowiedziane zostały przez:

dr Piotra Przybysza, Głównego Specjalistę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich podczas obrad Ogólnopolskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w roku 1997- mówi Robert Rogala kierownik WTZ SZANSA

Osoby niepełnosprawne powinny być beneficjantami wszystkich praw, które przysługują osobom pełnosprawnym. Nie ma zatem potrzeby deklarowania
w szczególny sposób, że osobom niepełnosprawnym przysługują takie prawa człowieka, jak np. prawo do życia czy do pracy. Potwierdzenie w szczególny sposób w akcie prawnym przysługiwania osobom niepełnosprawnym niektórych praw obywatelskich powszechnie obowiązujących może sugerować, że gdyby tego nie uczyniono, to osoby niepełnosprawne nie mogłyby z tych praw korzystać. Osoby niepełnosprawne mogą jednak w praktyce napotkać na trudności w korzystaniu z niektórych praw – w związku ze swoimi ograniczeniami.

Rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka wymaga zatem stworzenia mechanizmów wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i stworzenia im warunków do korzystania w pełni z praw przysługujących wszystkim obywatelom. Mówiąc inaczej osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pewnych szczególnych praw, swoistych dla tej grupy społecznej – po to, aby mogły w takim samym stopniu korzystać z praw przysługujących wszystkim ludziom”- jaki jest sens tych słów to już sami Państwo musicie przemyśleć i zastanowić się nad tym- dodaje kierownik WTZ Szansa Robert Rogala.

Pozwolicie, że dzisiejsza uroczystość będzie przebiegała troszeczkę inaczej tzn.- bez zbędnych przemówień i opowiadań ponieważ zobaczycie w pigułce historię naszego warsztatu która zostanie tutaj przedstawiona- powiedział Robert Rogala. Przysłowiowa „pigułka” jak się okazało to prezentacja filmu specjalnie na tą okazję zmontowanego na zajęciach terapeutycznych w pracowni informatycznej pod czujnym okiem Pana Remigiusza Woźniaka oraz występ zespołu artystycznego Zodiak z repertuarem przekrojowym- obrazującym działalność WTZ Szansa na przełomie 20 lat- zespół przygotowany został przez Panią Małgorzatę Rutkowską i Annę Sasak.

Kiedy nietypowa prezentacja przypominająca historię placówki , która prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową skierowaną w chwili obecnej do 85 podopiecznych została zakończona przyszedł czas na życzenia i prezenty. Cóż nie oszukujmy się- mówi kierownik WTZ Robert Rogala- prezenty każdy lubi otrzymywać my również ale największym prezentem jaki otrzymaliśmy dzisiaj jest to, że uszanowaliście Nas przez obecność na dzisiejszym jubileuszu.

I już tak na zakończenie chciałbym jeszcze dodać, że istnienie tej placówki – mówi kierownik warsztatu byłoby niemożliwe bez wielopłaszczyznowej współpracy z rodzicami, samorządem lokalnym, sponsorami, mediami oraz osobami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie Szansa w celu prowadzenia codziennej- często anonimowej pracy terapeutycznej.

Pozwolicie Państwo, że przedstawię wszystkie osoby zatrudnione oddające codziennie część samego siebie- aby placówka nasza mogła funkcjonować na niezłym jak sądzę poziomie i tu kierownik wymienił wszystkich obecnych pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej: Anita Artykiewicz- Woźniak, Anna Zielińska, Remigiusz Woźniak, Marta Walczyk, Monika Kobiałka- Gronostaj, Małgorzata Rutkowska, Anna Sasak, Katarzyna Szostak- Religa, Marzena Barańska, Monika Rybak, Jowita Krysa-Skuza, Aleksandra Gilewska, Agnieszka Barańska, Tomasz Przybysławski, Przemysław Walczyk, Anna Olszewska, Stanisław Kosek, Wiesława Serwinowska, Marzena Musiał, Piotr Jakubowski i Karol Rola bez ich pracy osiągnięcie tego wszystkiego byłoby niemożliwe.

Pozwolicie Państwo, że jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękuję za obecność na dzisiejszym jubileuszu- a teraz już za nami jest to co przeznaczone było dla ducha to możesz teraz przejdźmy do sali obok aby można było zaspokoić ciało. Po tych słowach wszyscy zebrani udali się na poczęstunek przygotowany w postaci bufetu szwedzkiego przez pracowników Hotelu RED.

Wydarzenia z tego jubileuszu można śledzić we wszystkich lokalnych mediach obecnych na tym spotkaniu oraz na stronie www.szansa.onecik.pl

Polecamy również