STILLEBEN. Wystawa grupy młodzieżowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Jolanta Chwałek
zapraszają na wernisaż :
„STILLEBEN. Wystawa grupy młodzieżowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej”

7 marca 2020, godz. 18.00

BWA OstrowiecSTILLEBEN plakat
ul. Siennieńska 54
Ostrowiecki Browar Kultury

Pojęcie „martwa natura”, a właściwie holenderskie stil-leven czyli w dosłownym tłumaczeniu „ciche, nieruchome życie” pojawiał się w inwentarzach sztuki już w połowie XVII wieku. Popularność tego gatunku malarskiego sprawiła, że był on używany coraz częściej i szybko doczekał się odpowiedników w języku angielskim still live, niemieckim stilleben oraz francuskim W sztuce terminu tego używa się w celu określenia skonkretyzowanego dzieła plastycznego formą przedstawiającego zestawienie przedmiotów codziennego użytku, ale też owoców, warzyw, kwiatów, martwych zwierząt oraz ich szczątek, skomponowanych w grupy i tworzących atrakcyjne zestawienia kolorystyczne, świetlne, a przede wszystkim kompozycyjne.

Aktualnie nie znajdujemy bezpośredniej odpowiedzi na pytanie czym jest martwa natura. Nakreślając pojęcie nierobotycznie możemy stwierdzić jedynie, że jest to pewien złożony i uwieczniony zapis informacji wraz z wyimaginowanym przekazem i symboliką. Nie można tu mówić jedynie o ćwiczeniu zmuszającym człowieka do obserwacji malarskiej, ale należy także wspomnieć o tym, że jest to treściwy komunikat o uwiecznianej rzeczywistości. Sztuką nie jest przenoszenie realnego układu na podobrazie, a nadanie martwej naturze przekornego życia za pośrednictwem tego, co dostrzegamy, podkreślamy, stymulujemy i o czym malujemy.

Patryk Salamon, uczestnik wystawy


Wystawa czynna do 29 marca

Polecamy również