Zabawa na Ogrodach

d9

r1 r2W dniu 6 marca 2020 roku Rada Osiedla Ogrody przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 zorganizowała spotkanie dla Pań z osiedla Ogrody. Szanowne Panie przywitała przewodnicząca Rady Osiedla Ogrody p.Hanna Wasik oraz p.Andrzej Sękiewicz. Życzenia od Pana Prezydenta Jarosława Górczyńskiego przekazał p. Tomasz Gębka. Serdeczności popłynęły również od: radnej Joanny Pikus, p. dyrektor Marty Dobrowolskiej- Wesołowskiej, przedstawicielek „Krzemiennego Kręgu”. Panie wysłuchały koncertu, który przygotował p .Ryszard Góra ze swoimi podopiecznymi. Następnie oddały się pląsom przy dźwiękach muzyki. Zabawa była przednia.

Tekst i Foto. R. O. Ogrodyd1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 dzien seniora ogrody

Polecamy również