TYDZIEŃ Z KSIĄŻKĄ W PRZEDSZKOLU NR 7

pczolo

W świecie komputerów XXI wieku dzieci, młodzież czy nawet dorośli coraz rzadziej sięgają po książkę. Odchodzimy od czytania jako czegoś „staromodnego”, zapominając o niezapomnianych przeżyciach, jakie dostarcza książka. Wiadomym jest, że aby wychować twórczego obywatela potrafiącego posługiwać się informacją w różnej postaci konieczne jest jak najwcześniejsze zaszczepienie dziecku chęci do słuchania literatury.

W minionym tygodniu starałyśmy się udowodnić dzieciom, jak ważne są książki w życiu świadomego człowieka, ile radości i wzruszeń, a ile wiedzy mieszczą one w sobie. Zaczęłyśmy więc od ukazania drogi jaką musi przebyć książka, aby trafić do domów czytelników. Najpierw dzieci dowiedziały się, jak ona powstaje, a więc jej drogę ,, Od autora do odbiorcy”. Posłużyły temu: prezentacja multimedialna oraz ułożona przez dzieci historyjka obrazkowa. Przedszkolaki przyswoiły sobie tak trudne wyrażenia, jak: ilustrator, introligator, wydawnictwo, dystrybucja. O autorze, księgarni i bibliotece sporo już pamiętały z przedszkolnych zajęć. Ciekawym działaniem było wirtualne wędrowanie po bibliotece. W czasie pandemii nie mogliśmy uczestniczyć w bibliotecznych zajęciach, więc odbyliśmy je za pośrednictwem Internetu. Dzieciom bardzo przypadła do gustu sala i czytelnia dla nich, gdzie było miejsce do zabawy, czytania i oglądania książek. Chętnie do niej zajrzą gdy tylko stanie się to możliwe.

Po raz kolejny zawitaliśmy również do naszej przedszkolnej biblioteki aby obejrzeć znajdujące się tam książki. Służyły nam one przez cały rok szkolny. Korzystaliśmy z nich podczas zajęć wzbogacając wiedzę i umiejętności dzieci.

Kolejnym wydarzeniem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: ,,Skąd bierze się papier”, służący do drukowania książek. Wykorzystaliśmy do tego film edukacyjny, który uświadomił przedszkolakom, iż możemy sami spróbować go zrobić. Zamieniliśmy więc salę przedszkolną na chwilę, w papiernię. Dzięki ogromnej determinacji i zaangażowaniu udało nam się pozyskać papier czerpany. Sprawił on przedszkolakom dużo radości i posłużył do wykonania efektownych prac plastycznych.

Bardzo miłym wydarzeniem było spotkanie z młodą pisarką panią Anną Bellon. Ponownie posłużyliśmy się nowoczesna technologią i odbyło się ono przy pomocy internetowych mediów. Mimo młodego wieku pani Ania może pochwalić się już sporym dorobkiem literackim, bo ma na swoim kącie pięć wydanych książek. Krótkie internetowe spotkanie pomogło uświadomić dzieciom ile wysiłku należy włożyć aby książkę napisać. Musimy nadmienić, że młoda pisarka jest absolwentką naszego przedszkola i jednocześnie córką pracującej u nas nauczycielki pani Jolanty Bellon. Podzielamy w pełni dumę mamy.

Miłymi chwilami podczas całego tygodnia zajęć było oczywiście czytanie bajek, wierszy czy baśni przez osoby pracujące w przedszkolu. Pojawiła się więc pani dyrektor Anna Kuligowska, oraz nasza intendentka, pani Marta Karcz. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały wybranych utworów w interpretacji gości. Widać było, jak szybko potrafią utożsamić się z literackimi bohaterami .tydzin z ksiazka p1 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p15 p16

Zwieńczeniem działań było wykonanie naszej książki. Każdy przedszkolak w grupie wykonał ilustracje do wymyślonej wspólnie historii o ,,Misiu i jego przyjaciołach”. Ta książka znajdzie swoje miejsce w przedszkolnej bibliotece jako dowód na to, że czytanie jest ,,modne” i jest ,,cool”, bo: ,,Książka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem” pisał Kornel Makuszyński.

To był naprawdę interesujący tydzień, tydzień z najwierniejszym przyjacielem, bo z książką. Myślimy, ze wakacje, które przed nami będą obfitować również w bogactwo wzruszeń i przeżyć książkowych bohaterów. Czego sobie i wszystkim życzymy.

Tekst i foto. PP nr 7

Polecamy również