„Mali przyjaciele przyrody” w Kolorowej Akademii

kczolo

W bieżącym roku szkolnym przedszkolaki z Kolorowej Akademii realizują projekt z zakresu edukacji przyrodniczej pt. „Mali przyjaciele przyrody”.

Głównym celem projektu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzeganie piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. Kształtowanie u dzieci miłości do przyrody, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą oraz ukazanie potrzeby jej ochrony.

Przedszkolaki nie tracą czasu. Aktywnie uczestniczą w wycieczkach obserwując zmiany zachodzące w przyrodzie. Gromadzą skarby natury.

Z okazji Światowego Dnia Drzewa 10 października każda grupa wybrała w ogrodzie Kolorowej Akademii do opieki i obserwacji drzewo w poszczególnych porach roku. Każda grupa stworzyła metryczkę wybranego drzewa w której zmieści najistotniejsze wiadomości i wnioski z obserwacji.

Kolejnym działaniem pod hasłem „Cztery pory roku w przyrodzie” jest tworzenie grupowych zielników, aktualnie dary jesieni.

Na deser ogłoszono Konkurs Rodzinny ,,Pory roku w obiektywie przedszkolaka”. Konkurs podzielony jest na 4 etapy. Pierwszy etap – jesień w obiektywie.

W ramach projektu zaplanowano także: Gimnastykę czterech pór roku na świeżym powietrzu, zabawy matematyczne i badawcze z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, Akcję „Pomagamy zwierzętom” i Wiosenne prezentacje artystyczne na polance w ogrodzie Kolorowej Akademii.

Tekst i Foto. PP im. „Kolorowa Akademia”mali przyjaciele przyrody k1 k2 k3 k5 k6 k7 k8 k9

Polecamy również