690 uczniów z Ostrowca przystąpi do próbnych matur

probne matury

Dzisiaj rozpoczynają się próbne matury we wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat ostrowiecki. Chęć sprawdzenia swojej wiedzy zadeklarowało ponad 690 uczniów.

Język polski i matematykę na poziomie podstawowym będzie zdawało 690 uczniów, natomiast język angielski prawie 670 osób. Najczęściej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym jest język angielski, który wybrało 165 abiturientów, następnie matematyka, którą chce napisać 136 uczniów oraz język polski wybrany przez 48 osób.

Z pozostałych przedmiotów największą popularnością wśród maturzystów cieszą się biologia, którą będzie zdawało 112 uczniów, następnie chemia 67, fizyka 35 i geografia 39.

Tegoroczne próbne matury odbywają się w systemie stacjonarnym. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną przebiegają w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Dlatego też uczniowie będą dzieleni na mniejsze grupy, które będą rozlokowane w kilku salach.

Dyrektorzy Zespołu Szkół Nr 3 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zdecydowali zaś, że próbne egzaminy na poziomie rozszerzonym będą przebiegały w formie on-line.

Liczba uczniów przystępujących do matury próbnej w poszczególnych szkołach:

ZSO ( Staszic) – 88 uprawnionych

LO II im. J. Chreptowicza – 123 uprawnionych

LO III im. W. Broniewskiego – 123 uprawnionych

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – 66 uprawnionych

ZS Nr 1 (Ekonomik) – 76 uprawnionych

ZS Nr 2 (Budowlanka) – 46 uprawnionych

ZS Nr 3 (THM) – 130 uprawnionych

CKZiU – 42 uprawnionych

Fot. Starostwo Ostrowiec

Polecamy również