Nauka pływania w koronawirusowej rzeczywistości

Akademia_Plywacka_2021_w_koronawirusowej_rzeczywistosci_2

Od 22 lutego na Pływalni Rawszczyzna, z zachowaniem wszelkich zasad higieny, realizowane są zajęcia w ramach programu Akademia Pływacka 2021 dla uczniów ostrowieckich szkół podstawowych oraz zajęcia pływackie dla uczniów klas II w ramach „Programu Powszechnej Nauki Pływania”.

Po trzymiesięcznej przerwie mogliśmy rozpocząć realizację projektów, dnakuka plywaniazięki którym najmłodsi uczniowie ostrowieckich podstawówek znów będą mogli uczyć się pływać i przez to nabywać niezbędną dla każdego umiejętność. Dzięki temu będą bezpiecznymi nad wodą i w czasie pobytów rekreacyjnych na kąpieliskach oraz na basenach.

Zagrożenie epidemiczne i wynikające z tego obostrzenia narzucają na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – organizatora zajęć – szereg dodatkowych obowiązków, z których wywiązuje się wspólnie z innymi współpracującymi przy realizacji projektu podmiotami – szkołami i przewoźnikiem wyznaczonym do przewozu dzieci.

Przewozy dzieci na Pływalnię Rawszczyzna realizuje PKS Ostrowiec Świętokrzyski. W autokarze przewożeni są równocześnie uczniowie jednej szkoły (najczęściej jednej klasy – maksymalnie dwie klasy z jednej szkoły), rozmieszczone na przedzie i tyle pojazdu. Za dezynfekcję autokaru odpowiadają pracownicy PKS, działając zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Przed rozpoczęciem zajęć do szkół przekazane zostały informacje o zasadach bezpieczeństwa wdrożonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z prośbą o ich przekazanie rodzicom w dzienniku elektronicznym. Zgodnie z wytycznymi na zajęcia nauki pływania mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. W zajęciach nie mogą też uczestniczyć uczniowie, którzy mieszkają wspólnie z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Taka sama zasada obowiązuje nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami. Do autokaru nie są wpuszczane inne osoby, niż uczniowie i nauczyciele.

Uczestnicy zajęć są informowani o konieczności zakrywania ust i nosa w czasie dojazdów na Pływalnię Rawszczyzna i podczas powrotu do szkoły. W budynku pływalni dopuszczalna jest opieka lub pomoc przed i po zajęciach nauki pływania jedynie przez dwie dodatkowe osoby (np. rodziców), ale zobowiązani są oni stosować środki ochronne (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub bieżąca dezynfekcja rąk zgodnie z obowiązującymi przepisami). Za dobór dodatkowych osób i współpracę z nimi odpowiada opiekun klasy.

W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów (kaszel, kichanie, gorączka) zostanie on odizolowany od grupy, a rodzice powiadomieni o sytuacji przez opiekuna klasy i zobowiązani do odebrania dziecka własnym transportem.

Uczniowie mają na Pływalni Rawszczyzna zapewnione wyodrębnione wejścia i oddzielne przebieralnie, by maksymalnie uniknąć kontaktu z innymi użytkownikami. Sprzęt wykorzystywany do nauki pływania jest dezynfekowany. Przy wejściu do budynku i w holach wejściowych dostępne są środki do dezynfekcji rąk. Dodatkowo rodzice/opiekunowie zobowiązani zostali do zaopatrzenia uczniów w środki ochronne (maseczki, rękawice itp.) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W budynku Pływalni Rawszczyzna wydzielone zostały specjalne strefy dla szkół. Dzieci samodzielnie wieszają ubranie wierzchnie w szatni (bez kontaktu z pracownikami MOSiR). W tym czasie nauczyciel pobiera paski chip do szafek w przebieralni (dezynfekowane po każdej godzinie zajęć). Uczniowie korzystają łącznie z czterech przebieralni przeznaczonych tylko dla nich (niedostępnych dla klientów indywidualnych), w których znajdują się także toalety. Po zajęciach dzieci mogą skorzystać z suszarek do włosów w korytarzu „suchej stopy” lub z własnych urządzeń. Na koniec pobytu uczniowie samodzielnie odbierają okrycia wierzchnie i opuszczają budynek pływalni. Szatnie okryć zewnętrznych i przebieralnie są dezynfekowane po każdej grupie uczniów.

Ponadto wszyscy pracownicy posiadający kontakt z klientami pływalni posiadają zabezpieczone przez MOSiR środki ochronne w postaci maseczek, rękawiczek oraz stały dostęp do środków dezynfekcyjnych.

Organizatorzy są przekonani, że dzięki finansom przeznaczanym na projekty nauki pływania przez ostrowiecki samorząd najmłodsi ostrowczanie będą zdrowsi i bezpieczniejsi i może w przyszłości zasilą szeregi sekcji pływania lub piłki wodnej KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Polecamy również