Niezwykle miła uroczystość

zlote gody

Państwo Alidia i Bolesław Wiatrowscy, Joanna i Jacenty Dryjowie, Anna i Tadeusz Deroniowie oraz Zofia i Marian Kateuszowie, zostali odznaczeni w Urzędzie Stanu Cywilnego. W imieniu Prezydenta RP, medale uznania za wspólnie przeżyte 50 i 60 lat, wręczył im prezydent Ostrowca Jarosława Górczyński.
– Jest wiele rocznic godnych świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują wspaniałe uroczystości obchodów pięćdziesięciolecia i sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego- mówił prezydent Jarosław Górczyński.– Miło uczestniczyć w tak podniosłej chwili. Medale są nagrodą za to, że wytrwaliście w miłości, że byliście wierni złożonej 50 i 60 lat temu przysiędze . Receptą na udane małżeństwo jest miłość, przyjaźń i umiejętność pójścia n1 2 3 4 5 6a kompromis. Serdecznie gratuluję.

Polecamy również