Finał Maths & English – My Passion

czolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 maja 2022 r. odbył się etap finałowy II Powiatowego Konkursu “Maths & English – My Passion” zorganizowanego przez Julitę Klepacz oraz Małgorzatę Olech.

Celem konkursu jest  propagowanie wiedzy i umiejętności matematycznych oraz językowych z praktycznym ich wykorzystaniem, rozwijanie umiejętności matematycznych, doskonalenie umiejętności językowych, rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych w języku angielskim.

W roku szkolnym 2021/2022 II Powiatowy Konkurs Matematyczno-Językowy ”Maths & English – My Passion” został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. I, II, III miejsce zostanie uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa świętokrzyskiego.

Finał konkursu został przeprowadzony online w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7, a „najlepsi z najlepszych” świetnie poradzili sobie z zadaniami matematycznymi w języku angielskim oraz z zadaniami językowymi.

„Maths & English – My Passion” odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego. Dyplomy i nagrody ufundowane przez Pana Prezydenta oraz PSP nr 7 uroczyście wręczyła wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Woźnicka-Kuzdak oraz dyrektor szkoły Monika Wiączek.

Marta Woźnicka-Kuzdak w imieniu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego złozyła na ręca dyrektor Moniki Wiączek gratulacje dla całego zespołu zaangażowanego w organizację konkursu.

Panie pogratulowały wszystkim uczestnikom konkursu rozległej wiedzy matematycznej i językowej.

Laureatami konkursu zostali:

  • Maria Olech PSP 1 – I miejsce
  • Maja Gałka PSP 7 – II miejsce
  • Julia Pokrzywa PSP 7 – III miejsce

Finaliści konkursu:

  • Patrycja Zielińska PSP 14
  • Mateusz Jabłoński PSP 3
  • Julia Jarzębak PSP 3
  • Julia Giemza PSP 1
  • Michał Domańczyk NSP im. S. Konarskiego
  • Antonina Zelga PSP 1
  • Zuzanna Zięba PSP 3

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Polecamy również