Olimpiada z wiedzy o wynalazczości w Broniewskim

1P

W dniach 27-28 maja bieżącego roku w LO nr III Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się finał ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Bierze w niej udział 66 uczestników. Zostali oni wyłonieni w poprzednim etapie olimpiady, w którym uczestnicy musieli odpowiedzieć na 40 pytań z ustawy o prawie własności przemysłowej i historii wynalazków. Do etapu centralnego z Liceum Broniewskiego zakwalifikowało się 5 uczestników. Są to: Szymon Burda 3h, Julia Młyńska 2d, Julia Jabłońska 2e, Joanna Kwiatkowska 3h, Kornelia Mazur 3h.

Etap centralny będzie składał się z części pisemnej, która odbędzie się w LO  nr III  i części ustnej, która odbędzie się w Browarze Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Etap ustny wyłoni 10 laureatów.

Patronat honorowy nad olimpiadą objęli: Starosta Ostrowiecki p. Marzena Dębniak, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego p. Jarosław Górczyński, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, WSBiP w Ostrowcu Św. , Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska.

Trzymamy kciuki za naszą uzdolnioną młodzież.

 

Polecamy również