Zielnik sprzed wielu lat

1

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim wzbogaciło się o niecodzienne znalezisko, które odkryto podczas prac porządkowo-remontowych w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Znaleziskiem tym było kilkadziesiąt bardzo dobrze zachowanych kart z zielnika. Najstarsze pochodzą z 1915 roku, najmłodsze z 1934. Przy niektórych egzemplarzach zachowały się nawet nasiona. Być może naukowcom uda się dzięki nim odtworzyć te gatunki roślin. Ze względu na ogromną wartość historyczną, eksponaty zostały przekazane muzeum, które z rąk dyrektor Anny Trojanowskiej odebrał kustosz Marek Wójcicki.2 3 4 5

Tekst i foto. Powiat Ostrowiec

Polecamy również