Przygotowani do ratowania

cz

28 września 2022 r  na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Waśniowie  oraz  waśniowskim zbiorniku wodnym. odbyły się powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z udziałem jednostek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Ostrowiec Św., jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ostrowieckiego, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, grupy ratownictwa PCK, , Komendy Hufca Związku Harcerskiego Polskiego w Ostrowcu Św., Policji oraz gminnego i powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Łącznie w ćwiczeniach udział brało około 150 ratowników (35 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych, 10 radiowozów policyjnych oraz 3 karetki pogotowia). Organizatorem ćwiczeń był komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. Ćwiczenia obserwował st. bryg. Jarosław Piotrowski Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia były świetną okazją do współdziałania różnych służb ratowniczych ze sobą.

Podstawowym założeniem manewrów był pożar w Publicznej Szkole Podstawowej w Waśniowie na skutek wyrzucenia przez okno budynku butelki z łatwopalną substancją. W wyniku pożaru poszkodowanych zostało 8 osób. Dodatkowo w tym samym czasie służby otrzymały informację, że na terenie pobliskiego zbiornika wodnego zauważono kilka beczek z których wypływa nieznana substancja. Podczas tego epizodu w celu rozpoznania i likwidacji zagrożenia dla akwenu wodnego do działań weszły dwie Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego  „Ostrowiec 2” i „Skarżysko” oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Świętokrzyskie” ze Starachowic. Ostatnie zdarzenie natomiast obejmowało poszukiwania zaginionego chłopca, który uciekł z rąk porywacza. W tym niełatwym zadaniu musieli wykazać się nie tylko strażacy ale przede wszystkim Policja, która do akcji zaangażowała funkcjonariuszy z wydziału prewencji z Kielc.

Po zakończeniu ćwiczeń podsumowano je wspólnie ze wszystkimi osobami biorącymi udział w manewrach. Ćwiczenia miały wymiar edukacyjny, utrwalający postępowanie według procedur przy skomplikowanych akcji ratowniczych. Sprawdzona została również współpraca służb w sytuacji kryzysowej ale przede wszystkim uczniowie i kadra pedagogiczna szkoły w Waśniowie została przygotowana do szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca nauki, zabawy i pracy. Działania strażaków oceniał zespół rozjemców, który niebawem przedstawi wyniki swoich spostrzeżeń mających wpływ na proces dalszego doskonalenia zawodowego strażaków.

Opracowanie: mł. bryg. Barbara Majdak

Zdjęcia: mł. bryg. Radosław Sidor, mł.asp. Paweł Dwojak, Agnieszka Wardecka1 2 3 4 6 7 8 9 11

Polecamy również