Dni Daltońskie w Publicznym Przedszkolu Nr 16

1 2 3 4 5 6Wzorem lat ubiegłych w marcu w dniach 13-17 Publiczne Przedszkole Nr 16 świętowało Dni Daltońskie.

Marzec jest tym szczególnym miesiącem, ponieważ 8 marca urodziła się prekursorka Pedagogiki Planu Daltońskiego – Helen Parkhurst.

Plan daltoński, w którego duchu pracuje PP Nr 16, to wspaniała filozofia opierająca się na czterech filarach:

– współpracy,

– odpowiedzialności,

– samodzielności,

– refleksji.

Umożliwia też 𝙬𝙞𝙯𝙪𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙘𝙟𝙚̨ 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙨𝙪 𝙚𝙙𝙪𝙠𝙖𝙘𝙟𝙞

– zegary daltońskie

– tablice multimedialne i edukacyjne

– obrazki jako instrukcje zadań

– kalendarze pogody

– terminarzyki dyżurów

– fotograficzne listy obecności

– obrazkowy rytm dnia

– to tylko niektóre elementy 𝙋𝙡𝙖𝙣𝙪 𝘿𝙖𝙡𝙩𝙤𝙣́𝙨𝙠𝙞𝙚𝙜𝙤, dzięki którym zmniejsza się do minimum potencjalne poczucie niepewności związanej z pobytem dziecka w nowym otoczeniu i sprawia, że dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie

Dzieci w każdej chwili wiedzą i widzą co już się wydarzyło, a jakie aktywności są jeszcze przed nimi. Wizualizacja edukacyjna budzi w nich poczucie odpowiedzialności, sprawczości oraz rozwija kreatywność i wyobraźnię

To fantastyczna forma budowania pewności siebie, przy jednoczesnej nauce współpracy i uwrażliwiania dziecka na potrzeby otoczenia

 

Polecamy również