Święto Hutników i Strażaków

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się msza św. dziękczynna, w intencji Hutników i Strażaków oraz ich rodzin, z okazji obchodzonego Dnia Patrona – św. Floriana.

W uroczystości uczestniczyły delegacje ze sztandarami NSZZ „Solidarność” Huty Celsa Ostrowiec, w tym sztandar historyczny, sztandar Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz sztandar Zakładów Porcelany w Ćmielowie, a także przewodniczący NSZZ „Solidarność” Huty Celsa Ostrowiec, Wojciech Krasuski, przedstawiciele władzy – parlamentarzyści: Jarosław Rusiecki i Andrzej Kryj, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, członek zarządu powiatu, Agnieszka Rogalińska, przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Pasternak, wiceprzewodnicząca Małgorzata Bień, wiceprezydent miasta Artur Łakomiec, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Joanna Pikus, radni miejscy i powiatowi, dyrektor techniczny Huty Celsa Ostrowiec, Robert Martynowski, komendant KP PSP w Ostrowcu st. bryg. Robert Grudzień, przedstawiciele zarządu Okręgu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, a także hutnicy i strażacy.

Po nabożeństwie delegacje i sztandary udały się pod figurę św. Floriana, by oddać hołd Patronowi poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.2 3 4

Polecamy również