Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Zakład Usług Miejskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Żabia 23

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Focha 1

154,36

8,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

2

Os. Ogrody 12

130,65

7,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

3

Cegielniana 2/4

94,36

plus pomieszczenie przynależne w piwnicy 13,61

16,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu w przypadku pomieszczenia w piwnicy

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

4

Górzysta 5/11

31,41

7,00

inst. wod.,

kan., elekt., co

Lokal wolny

5

Polna 46

70,40

16,76

inst. wod.,

kan., elekt., co

Lokal wolny od 01.09.2023-możliwość wcześniejszego objęcia lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23, w sali konferencyjnej Nr 11
na zasadach określonych w Uchwale Nr XVII/194/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 lutego 2004 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie kompletnej oferty i wpłacenie
wadium w wysokości:

  • 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 )

Wpłaty należy dokonać do dnia 29 czerwca 2023 roku do godziny 14:00, w kasie
znajdującej się w siedzibie Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabia 23.

Oferty z dopiskiem „Oferta – przetarg na wynajem lokali użytkowych” (jedna oferta w jednej kopercie) prosimy składać w Zakładzie Usług Miejskich przy ul. Żabia 23, Sekretariat, do dnia 30 czerwca
2023 roku do godziny 09:00.

Zwrot wadium dla osób, które nie wygrają przetargu nastąpi w dniu 30 czerwca 2023 roku
w godzinach od 12:00 do 14:00.

Szczegółowe informacje na temat przetargu uzyskać można w siedzibie Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabia 23 oraz pod numerem telefonu (0-41) 265 – 10 – 50.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w całości lub na poszczególne lokale użytkowe (do wycofania z przetargu lokalu – lokali) bez podania przyczyn, a także do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ostrowiec Świętokrzyski, 29 maj 2023 r.

Polecamy również