CKU OBDAROWANE KOLEJNYMI PREZENTAMI

Centrum Kształcenia Ustawicznego z sukcesem pozyskuje bezpłatnie materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne, zyskuje szacunek i sympatię wielu przedsiębiorców, nie tylko działających lokalnie, ponadto doskonali swoją kadrę pracowniczą niejednokrotnie także bezpłatnie. Tylko w tym roku szkolnym ostrowieckie CKU zyskało pomoce dla słuchaczy kształcących się w zawodach elektryk, technik elektryk, firma EATON przeprowadziła bezpłatne szkolenia z obsługi sterowników programowalnych PLC. Pozyskało sponsorów dla kilku konkursów i mogło liczyć na bezpłatne prelekcje uznanych autorytetów w różnych dziedzinach, m. in. prof. Stanisława Góździa. Na zakończenie zajęć dydaktycznych CKU otrzymało bezpłatnie od firmy MPJ SPORT Michał Guliński duży zapas materiałów do wykorzystania przez słuchaczki kształcące się na kursach związanych z krawiectwem. Gratulujemy przyjaciół i życzymy dalej tak pozytywnej energii.

Polecamy również