Umowa na budowę windy już podpisana

W II Liceum im. Joachima Chreptowicza członkowie zarządu powiatu, Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec podpisali umowę z Cezarym Żelazowskim z  firmy MAL-CER, która zrealizuje zadanie „Rozbudowy wraz z przebudową budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Przy podpisaniu obecni byli również dyrektor Liceum, Małgorzata Górecka-Smolińska oraz naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek.

Wartość tego zadania zamyka się kwotą ponad 800 tys. złotych, z czego 165 000,00 to dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast pozostałą kwotę stanowi pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego, która w 40 procentach zostanie umorzona.

Jak zaznaczyła Agnieszka Rogalińska, cieszymy się że przełamujemy pewnego rodzaju bariery, i że to II Liceum będzie tym pierwszym, w którego murach będzie można mówić o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. Cieszymy się, że jako zarząd, radni z Panem przewodniczącym,  możemy pomóc wspierać taką inicjatywę, wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu naszych jednostek. Dla nas najważniejszy jest człowiek, bo liczby są ważne, cyfry są ważne, natomiast to, aby w jakiś sposób wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i je spełniać jest dla nas najważniejsze i bliskie sercu. Cieszymy się, że takie zadania udaje się realizować. To kolejna po cyberklasie, boisku, strzelnicy i klasie językowej inwestycja,  którą zrealizujemy w tej szkole, mówiła A. Rogalińska.

Członek zarządu powiatu, Łukasz Dybiec nakreślił zakres prac budowlanych. Zadanie polegać będzie na wybudowaniu windy zewnętrznej przy budynku szkoły,  budowie pochylni przy hali sportowej od strony parkingu, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej w salach lekcyjnych. Ponadto pomieszczenie na pierwszym piętrze zostanie zaadaptowane na łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami, a korytarz parteru, na którym obecnie jest parkiet zostanie wyłożony wykładziną antypoślizgową. Po podpisaniu umowy zostanie przekazany plac budowy wykonawcy, który niezwłocznie przystąpi do realizacji zadania, mówił Ł Dybiec

Z kolei naczelnik Tomasz Mroczek, przybliżył zebranym szczegóły techniczne budowy windy. Stojąc przodem do budynku, po prawej stronie, przy elewacji zostanie wybudowany szyb windowy, który stanowić będzie odrębny obiekt budowlany. Będzie on doklejony do budynku, a wewnątrz tego szybu będzie zainstalowana winda hydrauliczna, która będzie obsługiwała wszystkie kondygnacje. Z istniejącego chodnika zostanie wybudowany ciąg pieszy, który będzie prowadził do szybu, aby osoba niepełnosprawna miała dogodny dostęp do windy, mówił T. Mroczek.

Wykonawca  zgodnie z warunkami zamówienia, jest zobowiązany zrealizować  zadanie w terminie do końca stycznia przyszłego roku. Co prawda prace będą się odbywały w czasie roku szkolnego, nie mniej jednak nauka zostanie tak zorganizowana, aby roboty nie kolidowały z zajęciami szkolnym, co pokreśliła dyrektor M. Górecka-Smolińska.

Polecamy również