Przejście przy Mostowej

Już wkrótce mieszkańcy Ludwikowa, Denkowa i Denkówka będą mogli bezpiecznie przekraczać tory dzielące ich dzielnice. Zaprojektowane przejście w ciągu ulicy Mostowej zapewni bezpieczne przekraczanie torów dzięki wykonaniu barier ochronnych, tworzących tzw. „labirynty”. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego projektu budowlanego oraz wydaniu zgody na budowę, ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Zainteresowane podmioty swoje oferty mogą składać w Urzędzie Miasta do 20 stycznia do godz. 10.00. Zakończenie robót budowlanych w ramach tej inwestycji ustalono na 30 czerwca.
– Zadanie to zostanie zrealizowane podobnie jak w ulicy Sandomierskiej – bocznej i będzie polegać na zamontowaniu na torowisku płyt drogowych, ułożeniu chodników, wybudowaniu oświetlenia oraz wykonaniu labiryntów, które umożliwią dojście do przejścia i pokonanie go w bezpieczny sposób. Dzięki temu problem mieszkańców Ludwikowa i Denkowa, którzy spotkali się z utrudnieniami w komunikacji pieszej po wybudowaniu IV etapu ulicy Zagłoby zostanie wreszcie ostatecznie rozwiązany – poinformował prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Przypomnę, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe na etapie przygotowania projektu IV etapu nie wyraziła zgody na pozostawienie dotychczasowych przejść dla pieszych przez tory kolejowe i dopiero po wielu interwencjach w tej sprawie udało się wynegocjować satysfakcjonujące wszystkie strony rozwiązanie. Cieszę się, że ta uciążliwa dla wszystkich bariera zniknie, a sprawa znajdzie swój finał w ciągu najbliższych kilku miesięcy – dodał prezydent Górczyński.

Polecamy również

Dodaj komentarz